Skip to main content

Det danske EU-formandskab i 2025: indflydelse hvis kompetencerne er på plads

Et formandskab i EU betyder, at vi i seks måneder har mulighed for at påvirke verdens største marked. I 2025 kommer til at være værter for en lang række møder og forhandlinger, lige fra arbejdsgruppemøder til formelle, multilaterale regeringsdrøftelser. Vi får mulighed for at vise vores grønne profil, vores evne til at forhandle komplekse emner på plads og vores dynamiske samfund med en sund økonomi, gennemsigtighed og en dynamisk velfærdsstat. Et formandskab betyder, at vi skal tage initiativer, bringe folk sammen og skabe resultater sammen med de øvrige medlemslande – under vores ledelse.

Her får du vores bedste råd alt efter din rolle i EU-formandskabet.

Portræt af Claus Adam Jarløv

Claus Adam Jarløv
Founder, Consultant, MA (Engl. | psych)

Tre tips til mødelederen

Et møde består af et utal komponenter, hvoraf de vigtigste er af personlig, psykologisk og fagteknisk karakter.

Tip 1 – din personlige fremtoning

Som mødeleder skal du sørge for at være synlig og ikke lade nogen i tvivl om, at du styrer mødet: træk vejret ”helt ned”, så din krop retter sig ud, din stemme bliver klarere og din fremtoning får autoritet.

Tip 2 – mødets sociale zone

Under mødet skal mødelederen være opmærksom på, at vi er mennesker, der i fællesskab skal nå et resultat: et møde er social begivenhed Den blå zone er uformel og social med latter og småsnak – plus ting, som har at gøre med selve mødet. Når mødet er i den blå zone, foregår det gerne stående, måske med en kop kaffe, på restauranten eller i bussen. I den blå zone er vi de personer, vi er.

Tip 3 – mødets formelle zone

Hvor den blå zone er uformel og personlig, er den røde zone bundet af regler og procedurer. Sproget er anderledes, mere kontrolleret og høfligt, deltagerne sidder ned, der er dokumenter og en dagsorden, etc. Vi er ikke længere personer, men funktioner, der repræsenterer et bestemt synspunkt. Den kompetente mødeleder kan under mødet veksle mellem den blå og røde zone alt efter om der er behov for en uformel bilateral snak i den blå zone eller om der skal konkluderes på et bestemt emne i den røde zone

Tre tips til forhandleren

Som EU-forhandler er man en lille del i et komplekst maskineri. Når vi har formandskabet, er denne lille del en del større! Forhandlingens tre faser er helt afgørende

Tip 1 – vær tålmodig

Utålmodige og usikre forhandlere er tilbøjelige til at indgå aftaler, før mulighederne er ordentligt undersøgt. At forhandle uden at forpligte sig utidigt kræver, at man mestrer arbejdssproget ordentligt. Forbered en åbningsreplik, der tegner et billede af din delegations overordnede synspunkt, uden at du binder dig til noget!

Tip 2 – vær konkret og spørgende

Formandskabet skal skabe resultater. Misforståelser kan være fuldstændig ødelæggende, især hvis de opstår sent i processen. Spørg og bliv ved med at spørge ind til, hvad modparten virkelig mener. Lad dig ikke blænde af ord, hav dit fokus på, hvad ordene står for: begreber og principper.

Tip 3 – vær kritisk over for dit mandat

Dit mandat er det råderum, du har fået til din forhandling. Et formandskab har to hovedformål: at vise omverdenen, at vi er dygtige til at styre et komplekst apparat, som EU er; og at sikre, at vi når i mål med konkrete resultater. Dit mandat er genstand for forhandling med dine overordnede. Du forhandler både med chefen og med de øvrige medlemslande.

Tre tips til formandskabet i et multikulturelt EU

Tip 1 – vær nysgerrig om ”de andre”

Man kan med fordel læse om, hvordan man begår i sig forskellige kulturer. Men vi skal vise oprigtig interesse for ”de andre”, hvis vi skal ramme en fælles bølgelængde. Spørg til ”hvordan I gør”. Når vi viser interesse for andre, bliver vi interessante!

Tip 2 – formalitet er din beskyttelse

Forskellige kulturer har forskellig adfærd. I Danmark er vi direkte, effektive og dygtige. Bagsiden er, at vi kan blive opfattet som ubehøvlede, ufølsomme og arrogante. Andre kulturer udtrykker sig mere indirekte, bruger titler og lægger større vægt på den personlige fremtoning. Det kan gøre mange danskere usikre. Hvis du er i tvivl, så vær formel i dit sprog og i din fremtoning, indtil du fanger, hvad der forventes.

Tip 3 – brug sproget!

I et EU-formandskab har vi vores nationale sprog – vores modersmål, som tegner vores identitet. Vi har særlige talemåder, der har rødder i vores historie og som kan virke pudsige på andre: “tak for mad”, “tak for sidst” osv. Brug dem!

Vi har også modpartens modersmål – når vi kommunikerer på tomandshånd, skal vi forholde os kritisk til, hvad der “egentlig” menes.
Og så har vi arbejdssproget, i vores tilfælde er det engelsk. Husk, du bliver ikke bedømt på din formfuldendte engelske grammatik og udtale, kun på din brug af sproget som et nødvendigt værktøj. Lær derfor de vigtigste formelle udtryk på engelsk, og brug dem!

Her kan du læse mere om forhandlingsteknik med enten forretnings– eller regeringsfokus.

Kontakt os i dag