Kurser i ledelse

Hvad enten du er ny eller erfaren leder, kan du have brug for at forny eller udvikle din ledelsesstil.
Rollen som leder udvikler sig konstant.
Det er derfor vigtigt, at du bliver ved med at styrke dine kompetencer.


Rollen som leder er udfordrende og kompleks. Det handler om at gå forrest og at kunne træde i karakter, og om at kunne inspirere og motivere sine medarbejdere. Ledelsesbegrebet er i konstant udvikling, og derfor er det afgørende for en god leder løbende at styrke og videreudvikle sine kompetencer – blandt andet gennem kurser, coaching og efteruddannelse inden for ledelse.

Global Denmark tilbyder kurser og coaching i ledelse, som er målrettet alle, der fungerer som ledere i deres daglige virke, og som ønsker at udvikle deres personlige og professionelle kompetencer. Det kan være dig, der ønsker at skærpe dine evner til at tale med medarbejderne om samarbejde, styrke din personlige gennemslagskraft eller sparre om et specifikt problem, du tumler med som leder. Gennem kurser eller coaching hjælper vi dig til at opbygge og skærpe din lederrolle, så du bliver bedre rustet til at skabe resultater og sikre fremdrift i virksomheden.

Vores kurser i ledelse og vores individuelle coachingforløb er målrettet udvikling af din rolle som leder og tager derfor udgangspunkt i din nuværende erfaring og dine kvalifikationer. Samtidig fokuserer vi på dine evner til at styrke din afdelings kultur og sammenhold. Vores ledelseskurser og coachingforløb dækker derfor emner såsom tværkulturelt samarbejde og effektive møder.

Formålet med vores kurser i ledelse og vores coachingforløb er at styrke dine lederkompetencer, så du bliver en relevant og god leder over for dine medarbejdere. Vi fokuserer på grundstenene i, hvad god ledelse er, og vi giver dig ny viden, praktiske metoder og effektive værktøjer til ledelse. Du kan se vores udvalg af kurser i ledelse her, eller du kan udfylde kontaktformularen og blive kontaktet omkring et coachingforløb.


Ledelsescoaching

Ledelsescoaching hos GlobalDenmark tager udgangspunkt i din konkrete situation og de opgaver og udfordringer, du står over for som leder.

LÆS MERE

Ledelsescoaching kan være relevant for både nye og erfarne ledere, som ønsker at udvikle deres evner til at håndtere vanskelige eller uvante situationer. Sammen med din coach kommer du til at arbejde med konkrete situationer og udfordringer, der kan møde dig i hverdagen som leder. Vi sparrer med dig om dine udfordringer og din rolle som leder og giver dig effektive værktøjer til at håndtere lignende situationer fremover.

Tværkulturel ledelse

Dette kursus er velegnet for alle, som arbejder i et tværkulturelt miljø, og som ønsker at udvikle deres evner til at lede en organisation eller gruppe hvor flere kulturer er i spil.

LÆS MERE

Kurset i tværkulturel ledelse giver dig både sproglige, kommunikative og kulturelle kompetencer og ledelsesværktøjer til at udvikle dig i din rolle som leder og tilpasse den til internationale medarbejdere og multikulturelle teams. Ved at blive mere bevidst om betydningen af kulturforskelle og mulighederne for at håndtere dem skaber du de bedste rammer for dine medarbejdere og dit team, så I sammen kan skabe den størst mulige værdi for organisationen.

Tværkulturel samarbejde

Et kursus i tværkulturelt samarbejde er relevant for dig, som arbejder i eller leder en organisation eller gruppe, hvor flere kulturer mødes.

LÆS MERE

Kultur kan både være et nationalt og et lokalt fænomen, og kulturforskelle findes mellem mennesker fra forskellige lande eller regioner og forskellige faggrupper. Det gør os trygge at være i den kultur vi kender. Derfor er det afgørende for en leder at have forståelse for sine medarbejderes kulturelle ståsted, og for hvordan man bedst muligt skaber et tværkulturelt samarbejde mellem medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde. Global Denmarks kursus tilbyder rådgivning og træning i ledelse og samarbejde på tværs af grænser og kulturer.

Effektive møder

Det er ikke nødvendigvis en let opgave at afholde et effektivt og relevant møde, som skaber værdi for deltagerne og i sidste ende for organisationen.

LÆS MERE

Møder bliver nemt for lange og til tider uvæsentlige. Det er vigtigt, at deltagerne ikke er tvivl om værdien og relevansen af mødet efterfølgende. Derfor har vi sammensat et kursus, som giver dig værktøjerne til at lede et møde, så det er effektivt for alle parter.

Skræddersyede forløb og coaching

Kontakt os angående et skræddersyet kursus tilpasset jeres behov


Hos GlobalDenmark tilbyder vi skræddersyede kurser og coaching i ledelse for virksomheder og organisationer i alle brancher. Vi kan hjælpe jer med det hele, men også bare enkelte mindre dele af et internationalt projektforløb – så det rammer netop jeres behov.

For at være klædt ordentligt på til ledelsessituationen i en international organisation er det vigtigt at kende til de tværkulturelle udfordringer og muligheder, som organisationen skal agere i.

Som erfarne undervisere i branchen med over 30 års praktisk erfaring kan vi guide jer til at være velforberedte i de forskellige ledelsessituationer. Gennem præsentationer og praktiske øvelser klæder vi jer på til den internationale lederrolle, så tøv ikke med at række ud efter vores ekspertise.

Brug kontaktformularen til højre, eller ring til os, så kan vi tale om, hvordan jeres specifikke behov kan dækkes bedst muligt.

Vi har blandt andet hjulpet


Adresse

GlobalDenmark a/s
Bülowsvej 48A st.
1870 Frederiksberg C

Cookiedeklaration

Privatlivspolitik

Kontakt os

Tlf: 33 86 29 30
CVR nr: 16 21 54 81
E-mail: global@global-denmark.dk