Skip to main content

DTU

Korrekturservice øger ph.d.-studerendes chancer for publicering

DTUs ph.d.-studerende kommer fra hele verden, og mange af dem har ikke engelsk som modersmål. De er dog stadig underlagt krav om at publicere deres forskning på engelsk. Derfor har DTU Compute og GlobalDenmark indgået en aftale om en korrekturservice for ph.d-studerende, der skal sikre, at deres forskningsartikler ikke afvises pga. det sproglige niveau. Prisen for at få korrekturlæst en typisk forskningsartikel er ca. 2000 kr., og hvis det er alt, hvad der står imellem at få en artikel antaget eller afvist, ja, så er de penge givet godt ud.


Institut for Menneskerettigheder

Stor rapport korrekturlæst og leveret samme dag

Institut for Menneskerettigheder havde brug for at få korrekturlæst en 60-siders rapport om forskelsbehandling af afrodanskere. Instituttet har selv meget kompetente korrekturlæsere, men tiden var knap. Rapporten skulle offentliggøres meget hurtigt, og instituttets interne medarbejdere havde ikke selv tid til at korrekturlæse den. De ringede til GlobalDenmark, som satte to medarbejdere på sagen og leverede den korrekturlæste rapport senere samme dag.


VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Sproglig redigering af forskningsartikler

En del forskere ved VIVE benytter GlobalDenmarks sprogredigeringsservice, inden de indsender deres manuskript til ”peer review”. Vores sprogredigeringsservice går et skridt videre end vores korrekturservice –  når vi laver sprogredigering, hjælper vi ofte forfatteren med at omskrive dele af manuskriptet baseret på vores kommentarer om uklarheder i sproget, strukturen og indhold.

Christophe Kolodziejczyk, seniorforsker ved VIVE, beskriver her fordelene ved at inddrage GlobalDenmark i den sidste gennemskrivning af et forskningsmanuskript:

“I’ve had the pleasure of having my manuscripts edited by Mark Harvey Simpson from GlobalDenmark on several occasions. Mark has helped me improve the readability and consistency of my manuscripts, as well as the logical consistency of my arguments. For one of my manuscripts, I had the opportunity of benefiting from Mark’s services for both the initial submission and the resubmission of the same manuscript. Both times the readability of my articles had improved greatly. For the first time I received a referee report commenting that the article was well written.”