Cases af oversælttelsesopgaver og kunder

DTU

Korrekturservice for ph.d.-studerende

DTU har ph.d.-studerende fra hele verden. De fleste af dem har ikke engelsk som modersmål, men de skriver ofte artikler på engelsk. Når ph.d.-studerende og andre forskere skal publicere deres resultater, skal de først have deres forskningsartikel igennem review. Anvendelse af teori og metode, analyse af data og den slags ting kan vi ikke hjælpe med. Men vi kan sørge for, at reviewerne ikke afviser artiklen på grund af sproget. DTU Compute og GlobalDenmark har oprettet en korrekturservice for alle ph.d.-studerende. Det koster som regel ikke mere end ca. 2.000 kr., ekskl. moms, at få korrekturlæst en artikel hos os. Og hvis det er det, der skal til for at at få accepteret en artikel, er det ikke nogen høj pris at betale.

Institut for Menneskerettigheder

Stor rapport korrekturlæst og leveret samme dag

Institut for Menneskerettigheder havde brug for at få korrekturlæst en 60-siders rapport om forskelsbehandling af afrodanskere. Instituttet har selv meget kompetente korrekturlæsere, men tiden var knap. Rapporten skulle offentliggøres meget hurtigt, og instituttets interne medarbejdere havde ikke selv tid til at korrekturlæse den. De ringede til GlobalDenmark, som satte to medarbejdere på sagen og leverede den korrekturlæste rapport senere samme dag.

VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd

Når korrektur bliver til redigering

VIVE henvendte sig til GlobalDenmark for at drøfte oprettelsen af en korrekturservice. Allerede på det første møde blev VIVE og GlobalDenmark enige om, at der var behov for en mere gennemgribende redigering af centrets forskningsartikler, og ikke blot korrekturlæsning. På den måde kunne VIVE forbedre kvaliteten af centrets publikationer markant.  Efter at GlobalDenmark havde redigeret artiklerne, mødtes de med forfatterne hos VIVE for at drøfte de foreslåede ændringer og vejlede VIVEs medarbejdere i, hvordan de kunne styrke den skriftlige formidling af deres forskning.