Engelsk på arbejdspladsen - Engelsk kursus med sprogtræning

Engelsk på arbejdspladsen

I vores dynamiske og globaliserede verden bliver samarbejde på tværs af landegrænser hele tiden en større del af det daglige arbejde. Derfor er engelsk en essentiel del af arbejdslivet for mange mennesker på alle niveauer i en organisation. Det gælder både internt i egen egen organisation i forhold til kommunikation mellem kolleger og eksternt i forhold til internationale samarbejdspartnere og kunder.

Det stigende behov for at kunne begå sig på engelsk i en erhvervsmæssig sammenhæng betyder, at mange mennesker føler sig på udebane, når de skal udføre deres daglige arbejdsopgaver. Derfor tilbyder GlobalDenmark et kursus i Engelsk på arbejdspladsen, som styrker dit faglige og professionelle sprog og dine engelskkundskaber generelt.

Målet med kurset er at gøre dig mere tryg, så du kan tale frit på engelsk med kolleger, samarbejdspartnere og kunder. Hvis du styrker dit ‘Business engelsk’ og formulerer dig mere flydende fremstår du nemlig langt mere professionel og troværdig.

Sådan gør vi

For at styrke dine kompetencer mest muligt er GlobalDenmarks kursus i engelsk på arbejdspladsen praksisnært og handlingsorienteret. Forløbet veksler mellem korte oplæg, refleksioner i plenum og øvelser, hvor vi vejleder dig og i fællesskab styrker og finjusterer dit sprog. Det handlingsorienterede perspektiv betyder, at vi tager udgangspunkt i reelle situationer, som du vil møde i arbejdslivet.

Vores kursus udvikler både dine sproglige og skriftlige kompetencer, og vi arbejder også med tværkulturel kommunikation.

Nærmere detaljer om de fire dage kan findes nederst på siden:

Praktiske oplysninger

Arbejdssprog
Engelsk

Dato
2., 14., 21., og 28. september 2022 ( 09:00 – 12:00)

Sted
Global Denmark
Bülowsvej 48A st.
1870 Frederiksberg C

Pris pr. deltager
DKK 4.100 ekskl. moms


Kontakt os for et skræddersyet forløb.
Vi leverer kurset både online og face-to-face.

Ring til os for at høre nærmere: 33 86 29 30

Det får du

Større ordforråd

At kunne begå sig på engelsk i en arbejdsmæssig sammenhæng er ikke det samme, som at kunne snakke ‘dagligdags engelsk’. Derfor fokuserer kurset på at udvide dine kompetencer og din selvsikkerhed i forhold til at kunne begå dig på professionelt engelsk. Et af vores mål er derfor at udvide dit ordforråd inden for netop dit faglige område, og der hvor det giver mening i forhold til dine arbejdsopgaver. Du vil derudover også få tips til, hvordan du selv kan arbejde videre med at udvide dit ordforråd.

Engelsk som arbejdssprog

Ved at udvide dit ordforråd og styrke både dine skriftlige og mundtlige kompetencer vil du blive mere fortrolig med engelsk i forbindelse med professionelle og administrative opgaver. Målet med at styrke dine engelskfærdigheder er at gøre dig mere selvsikker, når du skal bruge engelsk i dit arbejdsliv.

Kulturforståelse

At bruge engelsk på en arbejdsplads handler ikke kun om, hvordan du bruger dine sproglige kundskaber. Det handler i høj grad også om at kunne få kommunikationen til at fungere på tværs af kulturer. Derfor vil kurset også give dig indsigt i, hvordan kulturelle forhold kan have en betydning i kommunikationen.

Praktisk erfaring

Da kurset tager udgangspunkt i praksisnære og handlingsorienterede cases, vil du have mulighed for at få masser af praktisk erfaring i et trygt miljø. På den måde kan du afprøve dine nye værktøjer her hos os, og dermed blive rustet til at kunne anvende dem efter kurset.

Tilmeld dig kursus

  >

  Mundtlig engelsk

  På den mundtlige del af kurset har vi fokus på at styrke dit ordforråd, så du bliver bedre til at føre samtaler på engelsk både ansigt til ansigt og over telefon. Målet med det mundtlige fokus er gøre dig mere tryg og selvsikker, når du taler engelsk, og give dig redskaber til at håndtere også vanskelige samtaler på engelsk.

  Skriftlig engelsk

  Den skriftlige del har fokus på at styrke dine skriftlige kundskaber både generelt og i forhold til fagligt engelsk og forretningsengelsk. En stor del af den internationale kommunikation foregår i dag over e-mail. Derfor vil der være fokus på at kunne formulere gode e-mails, hvor målet er, at du kan udtrykke dig klart og professionelt.

  Du får både praktisk træning og mulighed for masser af sparring, så du kan udvikle dine kompetencer. På den måde styrker kurset dine evner til at kunne samarbejde i et tværkulturelt og internationalt arbejdsmiljø.

  Hvem henvender kurset i engelsk på arbejdspladsen sig til?

  Vores kursus i engelsk på arbejdspladsen henvender sig til administrative medarbejdere, der bruger engelsk som arbejdssprog, når de kommunikerer med udenlandske kunder og samarbejdspartnere – og som gerne vil blive bedre til det. Det kan f.eks. være, at du er sekretær, servicemedarbejder, callcenter-medarbejder eller front desk-medarbejder. Hvis du ønsker at styrke dine kompetencer og udvide din ‘comfort zone’, når du taler og skriver engelsk med internationale kolleger, kunder eller samarbejdspartnere, vil kurset være noget for dig.

  Modul 1

  1. dag, kl. 9-12

  På første modul fokuserer vi på samtalen.

  Vi arbejder med, hvordan du bliver mere tryg, når du skal tale engelsk med dine udenlandske (og danske) kolleger, samarbejdspartnere eller kunder, det være i sig i formelle eller uformelle situationer. Og du lærer mere om, hvad god kommunikation er, og hvornår (og hvorfor) det kan gå galt, når man kommunikerer på tværs af kulturer.

  Du får tips og gode råd til, hvordan du kan udbygge dit ordforråd – og du vil helt sikkert have lært nogle nye ord og nyttige udtryk inden dagen er omme. Vi kommer også ind på grammatik – når det er relevant.

  Modul 2

  2. dag, kl. 09-12

  På dette modul tager vi hul på skriftlig engelsk.

  Vi kommer bl.a. ind på typiske faldgruber, når man går fra dansk til engelsk, og du får et brush-up i grammatik og tegnsætning. Du får tips til hjælpemidler, du kan bruge, når du skriver, og ligesom i modul 1 vil du helt sikkert også få udvidet dit ordforråd.

  Modul 3

  3. dag, kl. 09 - 12

  På modul 3 har vi fokus på, hvordan du skriver den gode e-mail på engelsk.

  Du får en introduktion til moderne e-mailetikette, og vi kommer ind på, hvordan man bedst opbygger en e-mail: Hvordan starter og slutter man en e-mail på engelsk, og hvor høflig skal man være? Vi gennemgår typiske fraser og udtryk, der bruges i professionelle e-mails, og du får mulighed for selv at skrive e-mails og få feedback på dit skriftlige arbejde.

  Modul 4

  4. dag, kl. 09-12

  På det sidste modul fokuserer vi på mundtlig engelsk igen, men denne gang på telefonengelsk.

  Du får et brush-up i at tage imod en besked på engelsk, og får øvet det med tal og bogstaver, så det bliver nemmere at notere telefonnumre og e-mailadresser korrekt på engelsk. Vi øver de mest almindelige fraser, man bruger i telefonen, og du får tips til, hvordan du sikrer dig, at du er blevet forstået, og at du selv forstår, hvad der bliver sagt. Du lærer også, hvordan du holder den imødekommende tone på engelsk, selv i vanskelige situationer. Sidst men ikke mindst kommer vi ind på, hvordan du styrer samtalen, især i situationer hvor din modpart ikke taler så godt engelsk.

  Få et skræddersyet forløb

  Online eller face-to-face

  Kontakt os og få kurset leveret, når det passer dig eller dine medarbejdere.

  Mark Harvey Simpson

  Senior Consultant, MSc (cand.scient.soc.)

  +45 3386 2939
  Ann Britt Donovan

  Consultant, Project Manager, MA

  +45 3386 2941
  Claus Adam Jarløv

  CEO, MA (Engl. | psych)

  +45 3386 2931

  Hos GlobalDenmark har vi altid nogle fastlagte datoer for vores forskellige kurser. Hvis disse datoer ikke passer jer, eller hvis I er flere medarbejdere, som gerne vil på det samme kursus, tilbyder vi også skræddersyede forløb.

  Hvis I f.eks. ønsker at styrke jeres engelskkompetencer inden for netop jeres område og fag, kan vi udvikle et forløb med fokus på undervisning, coaching og rådgivning, som netop er tilpasset jeres specifikke kontekst.

  Hos Global Denmark har vi over 30 års erfaring med at undervise i fagligt engelsk og business engelsk for bl.a. virksomheder, forskningsinstitutioner og faglige organisationer. Brug vores kontaktformular til højre eller ring til os for en snak om, hvordan vi kan imødekomme jeres specifikke behov.