Skip to main content

Arbejdernes Landsbank

Arbejdernes Landsbank er en af Danmarks største banker. Gennem de sidste mange år har vi været fast leverandør af oversættelser til banken. Samarbejdet omfatter bl.a. oversættelse af bankens årsrapport, som skal foreligge på engelsk kort tid efter offentliggørelsen på dansk.

Vi er blandt andet valgt til opgaven fordi flere af vores oversættere har særlige kompetencer inden for finans og regnskab. Vi sætter ressourcer af, så vi hurtigt kan levere en oversættelse af høj kvalitet med konsekvent brug af korrekt regnskabsterminologi. Derudover har vi løbende dialog med bankens økonomer omkring terminologi og sprogbrug, og vi administrerer en ajourført database med bankens danske og engelske terminologi. På den måde sikrer vi konsekvent sprogbrug fra år til år.

Vi vil også meget gerne hjælpe dig med oversættelse af årsrapporter eller andet materiale inden for det finansielle område. Kontakt os hvis du har brug for et professionelt oversættelsesbureau til oversættelse af årsrapporter eller andre økonomiske og finansielle tekster.


Aarhus Universitet

Aarhus Universitet er en kompleks uddannelses- og forskningsinstitution med stor faglig tyngde og en stærk international orientering. Vi hjælper internationaliseringen på vej som fast leverandør af engelske oversættelser til flere af Aarhus Universitets fakulteter og til universitetets fællesadministration. Vi oversætter bl.a. forskningsartikler og nyhedsartikler, hjemmesider og administrative tekster. Med vores erfaring inden for oversættelse og korrekturlæsning af forskningsartikler mv. er vi med til at sikre international gennemslagskraft for universitetets forskere.

Vi oversætter også universitetsledelsens nyhedsbrev, som udkommer hver uge – og her er der behov for, at vi er hurtige og fleksible, så alle universitets medarbejdere, danske såvel som internationale, kan få adgang til nyhederne samtidig. Derfor leverer vi oversættelsen af nyhedsbrevet fra dag til dag, eller endda samme dag, som det udkommer på dansk.

Kontak os hvis du har brug for et professionelt oversættelsesbureau til oversættelse af nyhedsbreve, forskningsartikler, hjemmeside, administrative tekster eller andre materialer. 


Erhvervsstyrelsen

Når dansk lovgivning oversættes til engelsk, stiller det store krav til oversætteren om høj præcision og faglig indsigt i det område loven omhandler. Hos GlobalDenmark har vi mange års erfaring med oversættelse af lovgivning og vi samarbejder med Erhvervsstyrelsen om oversættelse af lovgivning på det selskabsretlige område.

Når en lov opdateres, sender Erhvervsstyrelsen en dansk version af loven med markering af de nye eller ændrede passager, og vi sørger for, at de tilsvarende tilføjelser og ændringer indsættes i den engelske udgave af loven. Vores oversættere holder sig løbende orienteret om udviklingen inden for området og vi ajourfører løbende vores database med den danske og engelske terminologi. På den måde er vi altid er klar til at levere oversættelser af højeste kvalitet – hurtigt.

Kontakt os hvis du har brug for et professionelt oversættelsebureau til oversættelse af lovtekster og andre juridiske dokumenter.