Skip to main content

Korrektur & redigering

Vil du have sprogligt korrekte tekster, hvor dine pointer står skarpt?

Vores oversættelsesbureau tilbyder også korrekturlæsning og redigering af alle former for fagtekster – fra korte salgstekster til omfattende rapporter, afhandlinger og videnskabelige artikler. Du vil altid have direkte kontakt med din konsulent, så I har mulighed for at sparre om ændringer og revision af din tekst undervejs. Som kunde hos os er du sikret, at din tekst fremstår relevant, sammenhængende og korrekt med konsekvent sprogbrug og brug af fagtermer. Kontakt os for en pris på korrektur eller redigering af dine tekster.

Sådan arbejder vi med redigering/korrektur

Inden vi starter

Du drøfter opgaven med vores korrekturlæser og sammen aftaler I, hvor omfattende korrekturen eller redigeringen skal være. På den baggrund aftaler I en pris og en tidsplan samt det videre forløb.

Korrektur og redigering

Korrekturlæseren læser og retter din tekst og indsætter ændringsforslag med vis ændringer-funktionen eller lignende. Alt efter hvad I har aftalt, kan der være tale om en ren sproglig korrektur, hvor vi retter grammatiske fejl, stavefejl, tegnsætning og unaturlige formuleringer, eller en mere omfattende redigering, hvor vi også forholder os til tekstens overordnede struktur, sammenhæng og læsbarhed. Din tekst bliver altid gennemgået af en konsulent, der har det relevante sprog (engelsk eller dansk) som modersmål.

Personlig kontakt og sparring

Konsulenten, som arbejder med din tekst, vil være din direkte og personlige kontakt gennem hele forløbet – og står altid til rådighed til at besvare spørgsmål og drøfte de foreslåede ændringer eller sparre om teksten i øvrigt. Denne service er selvfølgelig inkluderet i den aftalte pris.

Korrektur eller redigering?

Når vores kunder kontakter os for at få hjælp til en tekst, beder de ofte om en korrektur. Men mange gange viser det sig, at de egentlig har brug for at få deres tekst redigeret. Mange kalder den ydelse for en “sprogvask”.

Og hvad er så forskellen på korrektur og redigering? Hos GlobalDenmark omfatter en korrekturlæsning, at vi retter sproglige fejl, dvs. grammatik, stavefejl og tegnsætning, og tjekker, at der er konsekvens i overskrifter, tabeller, figurer og indholdsfortegnelse.

Når vi laver en redigering, går vi mere i dybden med teksten. Ud over de ting, der er omfattet af en korrektur, påpeger vi uklarheder i teksten og tjekker dens overordnede sammenhæng – altså at der er en klar rød tråd. Vi sikrer, at du er konsekvent i din brug af fagtermer, og at afsnit og sætninger hænger logisk sammen og har et klart fokus. Og vi sørger for, at teksten generelt har en god læsbarhed. Det kan for eksempel være ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord og gentagelser eller omskrive sætninger uden at ændre betydningen.

Læsbarheden er afgørende for, hvordan læseren opfatter din tekst og for, om du kommer igennem med dine budskaber. Uanset hvor stærke og vigtige dine pointer er, risikerer du, at de går tabt, hvis læseren skal kæmpe for at forstå dem.

Overordnet kan man sige, at korrektur har fokus på deciderede sprogfejl (grammatik, stavning og tegnsætning), mens redigering også har fokus på indhold og struktur og omfatter en mere gennemgribende sproglig optimering. Målet for redigering er god læsbarhed og et klart og flydende sprog.

Ud fra tekstens formål, din tidsramme og dit budget kan vi sammen med dig tage stilling til, om din tekst skal korrekturlæses eller redigeres.

Når vi korrekturlæser din tekst

 • Retter vi grammatik, tegnsætning og stavefejl

 • Sørger vi for konsekvent brug af termer

 • Sørger vi for, at der er overensstemmelse mellem overskrifter, tabeller, figurer og indholdsfortegnelse

Når vi redigerer din tekst

 • Retter vi grammatik, tegnsætning og stavefejl

 • Sørger vi for konsekvent brug af termer

 • Sørger vi for, at der er overensstemmelse mellem overskrifter, tabeller, figurer og indholdsfortegnelse

 • Påpeger vi eventuelle uklarheder og uoverensstemmelser i brugen af termer

 • Tjekker vi tekstens overordnede sammenhæng og sikrer, at der er et klart fokus og en logisk sammenhæng mellem afsnit og sætninger

 • Sikrer vi læsbarheden og den stilistiske sammenhæng – for eksempel ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord eller lignende

 • Omformulerer vi sætninger uden at ændre betydningen

 • Når vi redigerer din tekst, tager vi altså højde for de generelle faldgruber, som kan være med til at modarbejde din argumentation.

Hvorfor vælge GlobalDenmark?

Når du sender en tekst til korrektur eller redigering hos GlobalDenmark, bliver den gennemarbejdet af en af vores højt kvalificerede konsulenter, som har mange års erfaring med at rådgive og undervise i skriftlig formidling på dansk og engelsk.

Konsulenten er samtidig din direkte kontaktperson, når vi udfører en korrektur- eller redigeringsopgave for dig. Den direkte kontakt til konsulenten gør processen personlig, fleksibel og hurtig.

Vi har stor erfaring med korrektur- og redigeringsopgaver for offentlige og private virksomheder. Som nogle af de få i Danmark kan vi også hjælpe med redigering af videnskabelige artikler både på dansk og engelsk, ligesom vi også tilbyder oversættelse, hvis du vil have tekster af høj kvalitet på tværs af flere sprog.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

GlobalDenmark
Kontakt os


Vi har blandt andet hjulpet


 • Vores oversættelsesbureau hjælper Aarhus Universitet med oversættelse
 • Oversættelsesbureau for København Universitet
 • Oversættelse for Energinet
 • Få hjalp af vores oversættelsesbureau – ligesom Miljø- og fødevarestyrelsen
 • Arbejdernes Landsbank benytter vores oversættelsesbureau
 • Global Denmark er DTU's oversættelsesbureau
 • Oversættelsebureau
 • Professionelt oversættelsesbureau med over 30 år i branchen
 • Vores oversættelsesbureau hjælper med dine oversættelser
 • Oversættelsebureau for IDA
 • Oversættelsesbureau for University of Copenhagen