Korrektur og redigering hos Global Denmark
giver din tekst et ekstra løft


Når du skriver tekster, som skal ud til et større publikum, eller til en lille men vigtig målgruppe, er det tit en god idé at få hjælp til korrektur af en professionel korrekturlæser. For hvis du har arbejdet længe og grundigt med din tekst, er det ærgerligt, hvis den ikke bliver godt modtaget på grund af sproglige fejl, som underminerer din troværdighed.

Hos GlobalDenmark hjælper vi med korrektur på både dansk og engelsk. Vi retter grammatik og stavefejl og sætter kommaer de rigtige steder, og vi tjekker, at der er konsekvens i overskrifter, tabeller og figurer.

Måske tænker du, at det går nok, hvis du selv korrekturlæser teksten en ekstra gang. Men ofte ser vi netop de fejl, som du ikke selv opdager, fordi du er så dybt inde i teksten og fokuseret på indholdet – men som kan få læseren til at sidde tilbage med et dårligt indtryk. Derfor kan en professionel korrektur være rigtig godt givet ud.


Korrektur eller redigering?

Når vores kunder kontakter os for at få hjælp til en tekst, beder de ofte om en korrektur. Men mange gange viser det sig, at det, de egentlig har brug for, er en redigering af deres tekst. Eller en sprogvask, som vi også kalder det.

Og hvad er så forskellen på korrektur og redigering? Hos GlobalDenmark omfatter en korrekturlæsning, at vi retter sproglige fejl, dvs. grammatik, stavefejl og tegnsætning, og tjekker, at der er konsekvens i overskrifter, tabeller, figurer og indholdsfortegnelse.

Når vi laver en redigering, går vi mere i dybden med teksten. Ud over de ting, der er omfattet af en korrektur, påpeger vi uklarheder i teksten og tjekker dens overordnede sammenhæng – altså at der er en klar rød tråd. Vi sikrer, at du er konsekvent i din brug af fagtermer, og at afsnit og sætninger hænger logisk sammen og har et klart fokus. Og vi sørger for, at teksten generelt har en god læsbarhed. Det kan for eksempel være ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord og gentagelser eller omskrive sætninger uden at ændre betydningen.

Læsbarheden er afgørende for, hvordan læseren opfatter din tekst og for, om du kommer igennem med dine budskaber. Uanset hvor stærke og vigtige dine pointer er, risikerer du, at de går tabt, hvis læseren skal kæmpe for at forstå dem.
Overordnet kan man sige, at korrektur har fokus på deciderede sprogfejl (grammatik, stavning og tegnsætning), mens redigering også har fokus på indhold og struktur og omfatter en mere gennemgribende sproglig optimering. Målet er god læsbarhed og et klart og flydende sprog.
Ud fra tekstens formål, din tidsramme og dit budget kan vi sammen med dig tage stilling til, om din tekst skal korrekturlæses eller redigeres.


Engelsk korrektur og redigering

Skriver du på engelsk, men har dansk eller et andet sprog som modersmål, er der særlig god grund til at få hjælp til korrektur eller redigering. Selvom du er skarp til engelsk, er der masser af sproglige faldgruber, du kan falde i, og det kan være svært at ramme den helt rigtige vending eller formulering på et fremmedsprog.

Hos GlobalDenmark tilbyder vi engelsk korrektur og redigering udført af erfarne engelsktalende korrekturlæsere.

Vi kan hjælpe med de fleste typer fagtekster, og vi har særlig erfaring med korrektur og redigering af videnskabelige artikler og ph.d.-afhandlinger – inden for både samfundsfag, naturvidenskab og humaniora. Så står du overfor at skulle indlevere et engelsk manuskript til et tidsskrift, kan vi hjælpe med at give det et løft, så du øger din chance for at få det accepteret.

Skriv eller ring til vores oversættelsesbureau i København, så vi kan tale om dit behov for engelsk korrektur af en artikel, afhandling, rapport eller andet.


Få et tilbud

Brug kontaktformularen og vi vender tilbage hurtigst muligt.

Vi har blandt andet hjulpet


Adresse

GlobalDenmark a/s
Bülowsvej 48A st.
1870 Frederiksberg C

Cookiedeklaration

Privatlivspolitik

Kontakt os

Tlf: 33 86 29 30
CVR nr: 16 21 54 81
E-mail: global@global-denmark.dk