Skip to main content

Korrektur og redigering hos GlobalDenmark
giver din tekst et ekstra løft

Når du skriver tekster, som skal ud til et større publikum eller til en lille men vigtig målgruppe, er det tit en god idé at få hjælp af en professionel korrekturlæser til den sidste korrektur. For hvis du har arbejdet længe og grundigt med din tekst, er det ærgerligt, hvis den ikke bliver godt modtaget på grund af sproglige fejl, som underminerer din troværdighed.

Hos GlobalDenmark hjælper vi med korrektur på både dansk og engelsk. Vi retter grammatik og stavefejl og sætter kommaer de rigtige steder, og vi tjekker, at der er konsekvens i overskrifter, tabeller og figurer.

Måske tænker du, at det går nok, hvis du selv korrekturlæser teksten en ekstra gang. Men ofte ser den eksterne korrekturlæser netop de fejl, som du ikke selv opdager, fordi du er så dybt inde i teksten og fokuseret på indholdet. Sådanne fejl kan synes ubetydelige, men den brutale virkelighed er, at de ofte forstyrrer læseren, som så sidder tilbage med et dårligt indtryk. Derfor kan en professionel korrektur være rigtig godt givet ud.

Korrektur eller redigering?

Når vores kunder kontakter os for at få hjælp til en tekst, beder de ofte om en korrektur. Men mange gange viser det sig, at det, de egentlig har brug for, er en redigering af deres tekst. Eller en sprogvask, som vi også kalder det.

Og hvad er så forskellen på korrektur og redigering? Hos GlobalDenmark omfatter en korrekturlæsning, at vi retter sproglige fejl, dvs. grammatik, stavefejl og tegnsætning, og tjekker, at der er konsekvens i overskrifter, tabeller, figurer og indholdsfortegnelse.

Når vi laver en redigering, går vi mere i dybden med teksten. Ud over de ting, der er omfattet af en korrektur, påpeger vi uklarheder i teksten og tjekker dens overordnede sammenhæng – altså at der er en klar rød tråd. Vi sikrer, at du er konsekvent i din brug af fagtermer, og at afsnit og sætninger hænger logisk sammen og har et klart fokus. Og vi sørger for, at teksten generelt har en god læsbarhed. Det kan for eksempel være ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord og gentagelser eller omskrive sætninger uden at ændre betydningen.

Læsbarheden er afgørende for, hvordan læseren opfatter din tekst og for, om du kommer igennem med dine budskaber. Uanset hvor stærke og vigtige dine pointer er, risikerer du, at de går tabt, hvis læseren skal kæmpe for at forstå dem.

Overordnet kan man sige, at korrektur har fokus på deciderede sprogfejl (grammatik, stavning og tegnsætning), mens redigering også har fokus på indhold og struktur og omfatter en mere gennemgribende sproglig optimering. Målet er god læsbarhed og et klart og flydende sprog.

Ud fra tekstens formål, din tidsramme og dit budget kan vi sammen med dig tage stilling til, om din tekst skal korrekturlæses eller redigeres.

Engelsk korrektur og redigering

Skriver du på engelsk, men har dansk eller et andet sprog som modersmål, er der særlig god grund til at få hjælp til korrektur eller redigering. Selvom du er skarp til engelsk, er der masser af sproglige faldgruber, du kan falde i, og det kan være svært at ramme den helt rigtige vending eller formulering på et fremmedsprog.

Hos GlobalDenmark tilbyder vi engelsk korrektur og redigering udført af erfarne engelsktalende korrekturlæsere.

Vi kan hjælpe med de fleste typer fagtekster, og vi har særlig erfaring med korrektur og redigering af videnskabelige artikler og ph.d.-afhandlinger – inden for både samfundsfag, naturvidenskab og humaniora. Så står du overfor at skulle indlevere et engelsksproget manuskript til et tidsskrift, kan vi hjælpe med at give det et løft, så du øger din chance for at få det accepteret.

Skriv eller ring til vores oversættelsesbureau i København, så vi kan drøfte dit behov for engelsk korrektur af en artikel, afhandling, rapport eller andet.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

GlobalDenmark
Kontakt os


Vi har blandt andet hjulpet


 • Vores oversættelsesbureau hjælper Aarhus Universitet med oversættelse
 • Oversættelsesbureau for København Universitet
 • Oversættelse for Energinet
 • Få hjalp af vores oversættelsesbureau – ligesom Miljø- og fødevarestyrelsen
 • Arbejdernes Landsbank benytter vores oversættelsesbureau
 • Global Denmark er DTU's oversættelsesbureau
 • Oversættelsebureau
 • Professionelt oversættelsesbureau med over 30 år i branchen
 • Vores oversættelsesbureau hjælper med dine oversættelser
 • Oversættelsebureau for IDA
 • Oversættelsesbureau for University of Copenhagen