Skip to main content

Ledelsescoaching
hos GlobalDenmark

Vi coacher dig med udgangspunkt i din konkrete situation og de udfordringer, du står med,
og vi sparrer med dig, så du kommer godt videre i lederrollen.

Effektiv ledelsescoaching er et samarbejde mellem dig og din coach

Når du starter et ledelsescoachingforløb hos GlobalDenmark, indkredser vi først, hvilke udfordringer og behov du står med. Herefter får du en række fortrolige samtaler – på dansk eller engelsk – med en erfaren ledelsescoach, og sammen finder I ud af, hvad I skal arbejde med.

Vi går praktisk til værks og inddrager opgaver og cases, hvor det er relevant. Grundlaget er den fortrolige samtale, hvor coachen bidrager til, at du selv ser løsningsmuligheder og kan handle derefter. Coachen bliver den væg, du spiller op ad, og som sender bolden videre til dig. Den gode coach skaber plads og tryghed, som gør det muligt at arbejde konstruktivt med vanskelige emner.

Coachen bidrager til, at der bliver sat ord på de udfordringer, I arbejder med. Og holder fast, indtil de er løst. Alle samtaler er naturligvis fortrolige.Vi giver dig desuden konkrete råd og værktøjer og følger op med løbende feedback. Alle sessions følges op skriftligt med konklusioner, øvelser og cases.

Det kan også være, at vi sammen med dig bliver enige om at udvikle et skræddersyet forløb for nogle af dine medarbejdere eller hele dit team for at hjælpe kommunikationen og samarbejdet på vej eller for at løse op for eventuelle konflikter.

Vores ledelsescoaching dækker blandt andet

Kommunikation

Hvordan man kommunikerer på en måde, som skaber klarhed, og som styrker samarbejde og arbejdsglæde.

Konflikthåndtering

Hvordan man reagerer, når der opstår konflikter på arbejdspladsen, og hvordan man nedtrapper en konflikt og drager læring af den.

Forandringsledelse

Hvordan man håndterer forandringer i organisationen og den modstand, der ofte følger med.

Feedback

Hvordan man giver feedback, som skaber reel værdi, og som motiverer medarbejdere til at udvikle deres kompetencer.

Ledelse på tværs af kulturer

Hvordan man agerer som leder, når mange kulturer er i spil.

Ledelse på tværs af faggrænser

Hvordan man sikrer, at forskellige fagligheder bliver en styrke snarere end en udfordring.

Det udfordrende frirum

Claus Adam Jarløv har en baggrund som cand. mag. i engelsk og psykologi og har i en årrække arbejdet med coaching af ledere i styrelser og forskningsinstitutioner. Hans udgangspunkt er ”det udfordrende frirum”, hvor du mødes med din coach i tryg og ligeværdig fortrolighed og indgår i en nærværende og kritisk dialog med coachen.

“I stedet for at skubbe dig ud af din tryghedszone, udvider vi din tryghedszone. På den måde bliver du i stand til at bringe dine ressourcer og kompetencer i spil, også i vanskelige situationer.”
– Claus Adam Jarløv, CEO, MA (Engl. | psych)

Samtale og aftale

Samtalen er det bærende element i vores coaching. Samtalerne er bundet op på konkrete mål og rammer, vi aftaler sammen. Tryghed og fortrolighed er afgørende for, at et coachingforløb skaber værdi. Vi anbefaler, at vi aftaler et “klippekort” på 10 timer, som vi fordeler over fx 5 møder af et par timers varighed, alt efter hvad der muligt og relevant. Når du indgår en sådan aftale med os, har du en sparringspartner, du kan regne med, også uden for de aftalte samtaler.

Udover ledelsescoaching tilbyder vi også sprogcoaching samt et stort udbud af kurser inden for fx tværkulturel ledelse, præsentationsteknik og forhandling. Alle vores kurser kan leveres på dansk eller engelsk, fysisk og online.

Hvem henvender vores ledelsescoaching sig til?

Principielt er målgruppen alle, der i deres arbejde fungerer som ledere, og som ønsker at udvikle sig, professionelt og personligt. Der kan være tale om samarbejde med medarbejdere, personlig gennemslagskraft eller et specifikt problem, du tumler med som leder. Eller du kan have et ønske om at styrke din afdelings kultur og sammenhold. Og så har mange af dem, vi coacher, et helt generelt ønske om at blive dygtigere. Og det bliver de!

De ledere, som søger coaching hos os, er ofte kompetente og ressourcestærke. De ser et professionelt og personligt behov for at gøre tingene bedst muligt – både som de mennesker, de er, og som de professionelle ledere, de er ansat til at være. Coachens indsigt, indlevelsesevne, erfaring og faglige dygtighed giver det nødvendige frirum til, at målene nås. Løbende skriftlig opfølgning sikrer, at vi kan fastholde hinanden på de aftalte mål.

Hvis du er en erfaren leder, kan det være værdifuldt at få ligeværdigt modspil og nye vinklinger på dit arbejdsliv. Som ung og uerfaren leder kan du have stor glæde at tale med en coach med mange års ledelseserfaring.

“At få talt om tingene, få ”sat ord på” og få omsat samtalerne i konkret handling og adfærd, er coachingens endelige mål. Det har vi gennem årene fået gode tilbagemeldinger på.”

Claus Adam Jarløv, CEO, MA (Engl. | psych)
Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

GlobalDenmark
Kontakt os


Vi har blandt andet hjulpet


 • Vores oversættelsesbureau hjælper Aarhus Universitet med oversættelse
 • Oversættelsesbureau for København Universitet
 • Oversættelse for Energinet
 • Få hjalp af vores oversættelsesbureau – ligesom Miljø- og fødevarestyrelsen
 • Arbejdernes Landsbank benytter vores oversættelsesbureau
 • Global Denmark er DTU's oversættelsesbureau
 • Oversættelsebureau
 • Professionelt oversættelsesbureau med over 30 år i branchen
 • Vores oversættelsesbureau hjælper med dine oversættelser
 • Oversættelsebureau for IDA
 • Oversættelsesbureau for University of Copenhagen