Engelsk til arbejdslivet | Lær business engelsk | +30 års erfaring →

Engelsk til arbejdslivet

Kurser, coaching og skræddersyede forløb
Find den løsning der passer dig

Kurser i engelsk til erhverv

Det er essentielt at kunne engelsk, når du arbejder globalt med internationale partnere – både inden for din egen organisation og med eksterne partnere i udlandet. Hvis du kan begå dig sikkert på engelsk, fremstår du mere professionel og troværdig.

Men mange føler sig usikre, når de skal bruge engelsk i en professionel og erhvervsmæssig sammenhæng.

Derfor tilbyder Global Denmark kurser, som er målrettet kommunikation i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge.

Kurserne søger at skærpe dine engelskfærdigheder, så du bliver i stand til at håndtere erhvervsmæssige situationer med samme professionalisme og troværdighed på engelsk som på dansk.

Vores engelskundervisning er målrettet kommunikation i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge, og kurserne tager således udgangspunkt i de situationer, du møder i dit arbejde. Kurserne fokuserer på at styrke dine evner til at samarbejde i et internationalt arbejdsmiljø og omfatter emner som forhandling, mødeledelse, præsentationsteknik og forretningsengelsk/business English.

Our other course for PhD students

Engelsk på arbejdspladsen

Hvis du arbejder med internationale kunder og samarbejdspartnere i din hverdag, er det afgørende at kunne kommunikere klart og forståeligt.

Læs mere

Kurset Engelsk på arbejdspladsen er rettet mod administrative medarbejdere, f.eks. sekretærer, servicemedarbejdere, callcenter-medarbejdere, frontdesk-medarbejdere og andre, som ønsker at blive bedre til at håndtere både den mundtlige og skriftlige kommunikation med udenlandske kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Kurset er praksis- og handlingsorienteret, og giver dig en håndfuld sproglige redskaber, som gør dig skarpere til engelsk inden for netop dit arbejdsområde.

Læs mere

ann-britt-underviser-2

Business engelsk

Med Business Engelsk får du mulighed for at træne dine engelskkundskaber, så du føler dig mere sikker, når du skal arbejde i et internationalt miljø.

Læs mere

Dette kursus er for dig, der arbejder i et internationalt miljø, og som måske allerede bruger engelsk i til dagligt – men som gerne vil forbedre dig, så du kan føle dig mere tryg og sikker både mundtligt og skriftligt. Du får mulighed for at træne dine engelskfærdigheder og lære at kommunikerer mere præcist og nuanceret inden for det område, du arbejder med.

Læs mere

Free events for PhD students

Præsentationer på engelsk

Et kursus i præsentationsteknik er relevant for alle, der skal præsentere deres viden og vigtige budskaber foran et publikum.

Læs mere

For mange er det en naturlig del af jobbet at kunne holde præsentationer og taler på engelsk, når man arbejder i et internationalt og tværkulturelt miljø. Kurset i præsentationsteknik på engelsk er relevant for både ledere, medarbejdere, forskere og undervisere, som ønsker at forbedre deres færdigheder i at formidle på engelsk.

Du vil modtage praktisk træning i at improvisere og præsentere korte taler og oplæg på engelsk. Din personlige præsentationsteknik vil blive udviklet gennem sproglige workshops og personlig feedback, hvor vi vejleder dig og finjusterer dit engelske.

Læs mere

Global Denmark

International forhandling:
Business focus

Et kursus er for alle, der skal lede eller deltage i forhandlinger på engelsk med internationale kunder, partnere mv.

Læs mere

En tværkulturel forhandlingssituation er kompleks og kræver et samspil mellem sproglig kompetence, kulturel viden og forhandlingsteknik. Det er ikke nok at være dygtig til engelsk, når du vil skabe international succes for dig og din virksomhed. Det er altafgørende at være velforberedt på den internationale og tværkulturelle forhandlingssituation, og det hjælper vi dig med på dette kursus.

Vi arbejder med virkelighedsnære cases og øvelser, som skal gøre dig mere sikker i forhandlingssituationen, når du er ude. Vores kurser i International forhandling – Business focus henvender sig til både ledere og medarbejdere, som forhandler på vegne af en virksomhed.

Læs mere

International forhandling - business focus

International forhandling:
Government focus

Det er afgørende at være klar og skarp, når du forhandler på vegne af en styrelse, et udvalg eller et ministerium.

Læs mere

På dette kursus får du et overblik over formelle og uformelle forhandlingsteknikker, og du bliver trænet i at kunne afkode signaler, forstå hvor forhandlingen bevæger sig hen og gennemskue mulige træk, som varetager dit mandat bedst muligt.

Læs mere

Effektive møder

Effektive møder

Deltager du i for mange møder, for lange møder og måske helt uvæsentlige møder? Så er dette kursus noget for dig.

Læs mere

Det er ikke nødvendigvis en let opgave at afholde et effektivt og relevant møde, som skaber værdi for deltagerne og i sidste ende for organisationen. Møder bliver nemt for lange og til tider uvæsentlige. Det er vigtigt, at deltagerne ikke er tvivl om værdien og relevansen af mødet efterfølgende. Derfor har vi sammensat et kursus, som giver dig værktøjerne til at lede et møde, så det er effektivt for alle parter.

Læs mere

Skræddersyede forløb og coaching

Kontakt os, hvis din virksomhed ønsker et skræddersyet kursus, som er tilpasset jeres behov.

Hos GlobalDenmark skræddersyer vi engelskkurser, så de passer til netop jeres behov. Hvis du eller dine medarbejdere har brug for at styrke og træne jeres kompetencer i at begå jer professionelt på engelsk inden for netop jeres fag, kan vi udvikle forløb, der passer til jeres specifikke kontekst.

Vores undervisning bygger på over 30 års erfaring med fagligt engelsk og business-engelsk for blandt andet virksomheder, forskningsinstitutioner og faglige organisationer.

Brug kontaktformularen til højre, eller ring til os – så kan vi tale om, hvordan vi kan imødekomme jeres specifikke behov.

    Vi har blandt andet hjulpet