Skip to main content

Engelsk til arbejdslivet

Engelsk er og bliver danskernes primære sprog, når vi skal kommunikere uden for landets grænser,
både privat og professionelt.

En af GlobalDenmarks kernekompetencer er undervisning i at kommunikere professionelt på engelsk.

Kurser i engelsk til erhvervslivet

På mange arbejdspladser er engelsk blevet en del af dagligdagen. Det kan være, du arbejder i en international organisation og har kolleger fra hele verden eller samarbejder med eksterne partnere i udlandet.

På trods af den stigende tendens til at engelsk tales på mange danske arbejdspladser, føler mange sig dog lidt usikre, når de skal bruge engelsk i en professionel og erhvervsmæssig sammenhæng.

Derfor tilbyder Global Denmark kurser, som er målrettet kommunikation på engelsk i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge, så du kan begå dig sikkert på engelsk og derved fremstå mere professionel og troværdig.

Kurserne søger at skærpe dine engelskfærdigheder, så du bliver i stand til at håndtere erhvervsmæssige situationer med samme professionalisme og troværdighed på engelsk som på dansk.

Vores engelskundervisning er målrettet kommunikation i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge, og kurserne tager således udgangspunkt i de situationer, du møder i dit arbejde. Kurserne fokuserer på at styrke dine evner til at samarbejde i et internationalt arbejdsmiljø og omfatter emner som forhandling, mødeledelse, præsentationsteknik og forretningsengelsk/business English.


Engelsk på arbejdspladsen

Hvis du arbejder med internationale kunder og samarbejdspartnere i din hverdag, er det afgørende at kunne kommunikere klart og forståeligt.

LÆS MERE

Kurset Engelsk på arbejdspladsen er rettet mod administrative medarbejdere, fx. sekretærer, servicemedarbejdere, callcenter-medarbejdere, frontdesk-medarbejdere og andre, som ønsker at blive bedre til at håndtere både den mundtlige og skriftlige kommunikation med udenlandske kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Kurset er praksis- og handlingsorienteret og giver dig en håndfuld sproglige redskaber, som gør dig skarpere til engelsk inden for netop dit arbejdsområde.

Business engelsk

Med Business Engelsk får du mulighed for at træne dine engelskkundskaber, så du føler dig mere sikker, når du skal arbejde i et internationalt miljø.

LÆS MERE

Dette kursus er for dig, der arbejder i et internationalt miljø, og som måske allerede bruger engelsk i til dagligt – men som gerne vil forbedre dig, så du kan føle dig mere tryg og sikker både mundtligt og skriftligt. Du får mulighed for at træne dine engelskfærdigheder og lærer at kommunikere mere præcist og nuanceret inden for det område, du arbejder med.

International forhandling: Government focus

Det er afgørende at være klar og skarp, når du forhandler på vegne af en styrelse, et udvalg eller et ministerium.

LÆS MERE

På dette kursus får du et overblik over formelle og uformelle forhandlingsteknikker, og du bliver trænet i at kunne afkode signaler, forstå hvor forhandlingen bevæger sig hen og gennemskue mulige træk, som varetager dit mandat bedst muligt.

International forhandling: Business focus

Et kursus er for alle, der skal lede eller deltage i forhandlinger på engelsk med internationale kunder, partnere mv.

LÆS MERE

En tværkulturel forhandlingssituation er kompleks og kræver et samspil mellem sproglig kompetence, kulturel viden og forhandlingsteknik. Det er ikke nok at være dygtig til engelsk, når du vil skabe international succes for dig og din virksomhed. Det er altafgørende at være velforberedt på den internationale og tværkulturelle forhandlingssituation, og det hjælper vi dig med på dette kursus.

Vi arbejder med virkelighedsnære cases og øvelser, som skal gøre dig mere sikker i forhandlingssituationen, når du er ude. Vores kurser i International forhandling – Business focus henvender sig til både ledere og medarbejdere, som forhandler på vegne af en virksomhed.

Præsentationer på engelsk

Et kursus i præsentationsteknik er relevant for alle, der skal præsentere deres viden og vigtige budskaber foran et publikum.

LÆS MERE

For mange, der arbejder i et internationalt og tværkulturelt miljø, er det en naturlig del af jobbet at kunne holde præsentationer og taler på engelsk.

Vores kursus i præsentationsteknik på engelsk er relevant for både ledere, medarbejdere, forskere og undervisere, som ønsker at forbedre deres færdigheder i at formidle på engelsk.

Du vil modtage praktisk træning i at improvisere og præsentere korte taler og oplæg på engelsk. Din personlige præsentationsteknik vil blive udviklet gennem sproglige workshops og personlig feedback, hvor vi vejleder dig og finjusterer dit engelske.

Effektive møder

Deltager du i for mange møder, for lange møder og måske helt uvæsentlige møder? Så er dette kursus noget for dig.

LÆS MERE

Det er ikke nødvendigvis en let opgave at afholde et effektivt og relevant møde, som skaber værdi for deltagerne og i sidste ende for organisationen. Møder bliver nemt for lange og til tider uvæsentlige. Det er vigtigt, at deltagerne ikke er tvivl om værdien og relevansen af mødet efterfølgende. Derfor har vi sammensat et kursus, som giver dig værktøjerne til at lede et møde, så det er effektivt for alle parter.

Vi tilbyder

Kurser og workshops

Vi tilbyder kurser og workshops, som kan afholdes i vores lokaler på Frederiksberg eller hos jer, og vi skræddersyr forløb, der tilpasses til dig, dine kolleger eller din organisation.

Rådgivning

Hvorfor ikke trække på GlobalDenmarks erfaring næste gang I skal deltage i et international event? Vi kan rådgive jer igennem hele eller dele af et internationalt projektforløb eller en forhandlingsprocess – alt efter jeres behov.

Coaching

God coaching er når du – og ikke coachen – finder den rigtige vej frem. Den gode coach hjælper dig med at identificere, hvad du skal gøre. Gennem øvelser og observationer hjælper din coach dig med at fastholde en god udvikling og nå dine mål.

Sådan gør vi

Kultur og sprog hænger tæt sammen, og derfor arbejder vi altid med det vi kalder ”de tre sprog”, når vi kommunikerer i en international kontekst:

  • det sprog, som du tænker og forstår verden med, typisk dit modersmål
  • det sprog, som du kommunikerer på internationalt, typisk engelsk
  • det sprog, som din modtager bruger til at afkode dig

Vi arbejder med engelsk i forskellige sammenhænge, såsom præsentationer for et internationalt publikum, forhandlinger og engelsk i det daglige samarbejde med internationale kolleger og samarbejdspartnere.

Vi kan også tilbyde forløb på dansk eller engelsk, som er skræddersyet til dig eller til din organisation.

Skræddersyede forløb og coaching

Kontakt os angående et skræddersyet kursus tilpasset jeres behov


Hos GlobalDenmark skræddersyer vi engelskkurser, så de passer til netop jeres behov. Hvis du eller dine medarbejdere har brug for at styrke og træne jeres kompetencer i at begå jer professionelt på engelsk inden for netop jeres fag, kan vi udvikle forløb, der passer til jeres specifikke kontekst.

Vores undervisning bygger på over 30 års erfaring med fagligt engelsk og business-engelsk for blandt andet virksomheder, forskningsinstitutioner og faglige organisationer.

Brug kontaktformularen til højre, eller ring til os – så kan vi drøfte, hvordan vi kan imødekomme jeres specifikke behov.

Vi har blandt andet hjulpet