Kurser i
forhandlingsteknik


Kurserne fokuserer på de sproglige og kulturelle udfordringer,
der kan opstå i en forhandling.
Du vil både få praktisk træning og teoretisk indsigt i
forhandlingsprocessen.

Mere end 35 års erfaring med kurser i international forhandling

Det er essentielt at kunne engelsk, når du arbejder globalt med internationale partnere – både inden for din egen organisation og med eksterne partnere i udlandet. Hvis du kan begå dig sikkert på engelsk, fremstår du mere professionel og troværdig.

Men mange føler sig usikre, når de skal bruge engelsk i en professionel og erhvervsmæssig sammenhæng.

Derfor tilbyder Global Denmark kurser, som er målrettet kommunikation i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge.

Kurserne søger at skærpe dine engelskfærdigheder, så du bliver i stand til at håndtere erhvervsmæssige situationer med samme professionalisme og troværdighed på engelsk som på dansk.

Vores engelskundervisning er målrettet kommunikation i erhvervslivet og andre professionelle sammenhænge, og kurserne tager således udgangspunkt i de situationer, du møder i dit arbejde. Kurserne fokuserer på at styrke dine evner til at samarbejde i et internationalt arbejdsmiljø og omfatter emner som forhandling, mødeledelse, præsentationsteknik og forretningsengelsk/business English.


International forhandling: Government focus

Dette kursus giver dig indsigt i både formelle og uformelle forhandlinger og skaber mulighed for bedre resultater, når du forhandler på vegne af f.eks et ministerium, en styrelse eller et udvalg.

LÆS MERE

Efter kurset vil du være i stand til f.eks. at afkode signaler og kortlægge, hvor forhandlingen bevæger sig hen.

Dit udbytte af dette kursus omfatter bl.a.:

– Procesforståelse
– Analytiske redskaber
– Kulturforståelse
– Praktisk træning

International forhandling:
Business focus

Dette kursus er for dig, der forhandler på engelsk i et internationalt miljø på vegne af din virksomhed eller organisation. Kurset giver dig konkrete redskaber til at få det bedste resultat med hjem.

LÆS MERE

Dit udbytte af dette kursus omfatter bl.a.:

– Konkrete værktøjer til at opnå succes i internationale forhandlinger
– Træning i virkelighedsnære cases
– GlobalCompetence – en kombination af professionelle, kulturelle og sproglige kompetencer
– Fastholdelse og videreudvikling af din læring

International forhandling handler ikke kun om engelskkundskaber


En international forhandlingssituation er kompleks, fordi den ofte går på tværs af både faggrænser, kulturer og sprog. Du skal kunne bringe flere kompetencer i spil samtidig, for at forhandlingen lykkes. Det er derfor ikke nok blot at være dygtig til det engelske sprog. 

På kurserne lærer du at skabe en kobling mellem sprog, kultur og forhandlingsteknik, som giver dig færdighederne til at føre en international forhandling i mål. Du vil arbejde med virkelighedsnære cases og øvelser, som giver dig en forståelse, for hvordan teknikkerne bruges i rigtige situationer. 

Et kursus i forhandlingsteknik giver success ved forhandlingsbordet

På GlobalDenmarks kurser i international forhandling bliver du teoretisk og praktisk udfordret. Vi arbejder i et fortroligt miljø, og gennem personlig feedback skaber vi meningsfuld og vedvarende læring og giver dig de bedste forudsætninger for success ved forhandlingsbordet. 

Vores undervisning bygger på over 30 års praktisk erfaring med internationale forhandlinger samt på internationalt anerkendt forhandlingsteori. Så hvorfor ikke trække på vores erfaring, næste gang I skal forhandle i en international kontekst?

Skræddersyede forløb og coaching

Uanset om du skal forhandle i et internationalt miljø i din egen organisation eller ude i verden, er det altafgørende, at du er godt forberedt på den internationale, tværkulturelle forhandlingssituation. 

Hos GlobalDenmark tilbyder vi at skræddersy forhandlingskurser og coachingforløb, som er tilpasset din virksomheds eller organisations behov. Vores koncept bygger på virkelighedsnære cases, som gør det muligt for dig at afprøve redskaber og strategier i praksis. 

Derudover kan vi også rådgive jer igennem hele eller dele af et internationalt projektforløb eller en forhandlingsproces – alt efter jeres behov. 

Skræddersyede forløb og coaching

Kontakt os angående et skræddersyet kursus tilpasset jeres behov


Vil du udvikle dine internationale forhandlingskompetencer?

Vi arbejder med virksomheder og organisationer i alle brancher, og kurserne i forhandlingsteknik er for alle, der skal lede eller deltage i forhandlinger på engelsk, eller som forhandler med internationale kunder og partnere. Vores kursister omfatter både medarbejdere og ledere i internationale virksomheder og organisationer og embedsfolk i ministerier, styrelser og udvalg.

Er du interesseret i et forløb, som er tilpasset dig, dine forhandlingssituationer samt de sproglige og kulturelle udfordringer, som du står overfor? Så er du velkommen til at kontakte os. 

Du kan enten bruge kontaktformularen, sende os en mail på global@global-denmark.dk eller ringe til os på +45 33 86 29 30. Så tager vi med glæde en snak om, hvordan vi kan imødekomme netop jeres behov. 

Vi har blandt andet hjulpet


Adresse

GlobalDenmark a/s
Bülowsvej 48A st.
1870 Frederiksberg C

Cookiedeklaration

Privatlivspolitik

Kontakt os

Tlf: 33 86 29 30
CVR nr: 16 21 54 81
E-mail: global@global-denmark.dk