Skip to main content

Det danske EU-formandskab i 2025: indflydelse hvis kompetencerne er på plads

Det danske EU-formandskab i 2025: indflydelse hvis kompetencerne er på plads

Et formandskab i EU betyder, at vi i seks måneder har mulighed for at påvirke verdens største marked. I 2025 kommer til at være værter for en lang række møder og forhandlinger, lige fra arbejdsgruppemøder til formelle, multilaterale regeringsdrøftelser. Vi får mulighed for at vise vores grønne profil, vores evne til at forhandle komplekse emner på plads og vores dynamiske samfund med en sund økonomi, gennemsigtighed og en dynamisk velfærdsstat. Et formandskab betyder, at vi skal tage initiativer, bringe folk sammen og skabe resultater sammen med de øvrige medlemslande – under vores ledelse.

Her får du vores bedste råd alt efter din rolle i EU-formandskabet.

Portræt af Claus Adam Jarløv

Claus Adam Jarløv
Founder, Consultant, MA (Engl. | psych)

Tre tips til mødelederen

Et møde består af et utal komponenter, hvoraf de vigtigste er af personlig, psykologisk og fagteknisk karakter.

Tip 1 – din personlige fremtoning

Som mødeleder skal du sørge for at være synlig og ikke lade nogen i tvivl om, at du styrer mødet: træk vejret ”helt ned”, så din krop retter sig ud, din stemme bliver klarere og din fremtoning får autoritet.

Tip 2 – mødets sociale zone

Under mødet skal mødelederen være opmærksom på, at vi er mennesker, der i fællesskab skal nå et resultat: et møde er social begivenhed Den blå zone er uformel og social med latter og småsnak – plus ting, som har at gøre med selve mødet. Når mødet er i den blå zone, foregår det gerne stående, måske med en kop kaffe, på restauranten eller i bussen. I den blå zone er vi de personer, vi er.

Tip 3 – mødets formelle zone

Hvor den blå zone er uformel og personlig, er den røde zone bundet af regler og procedurer. Sproget er anderledes, mere kontrolleret og høfligt, deltagerne sidder ned, der er dokumenter og en dagsorden, etc. Vi er ikke længere personer, men funktioner, der repræsenterer et bestemt synspunkt. Den kompetente mødeleder kan under mødet veksle mellem den blå og røde zone alt efter om der er behov for en uformel bilateral snak i den blå zone eller om der skal konkluderes på et bestemt emne i den røde zone

Tre tips til forhandleren

Som EU-forhandler er man en lille del i et komplekst maskineri. Når vi har formandskabet, er denne lille del en del større! Forhandlingens tre faser er helt afgørende

Tip 1 – vær tålmodig

Utålmodige og usikre forhandlere er tilbøjelige til at indgå aftaler, før mulighederne er ordentligt undersøgt. At forhandle uden at forpligte sig utidigt kræver, at man mestrer arbejdssproget ordentligt. Forbered en åbningsreplik, der tegner et billede af din delegations overordnede synspunkt, uden at du binder dig til noget!

Tip 2 – vær konkret og spørgende

Formandskabet skal skabe resultater. Misforståelser kan være fuldstændig ødelæggende, især hvis de opstår sent i processen. Spørg og bliv ved med at spørge ind til, hvad modparten virkelig mener. Lad dig ikke blænde af ord, hav dit fokus på, hvad ordene står for: begreber og principper.

Tip 3 – vær kritisk over for dit mandat

Dit mandat er det råderum, du har fået til din forhandling. Et formandskab har to hovedformål: at vise omverdenen, at vi er dygtige til at styre et komplekst apparat, som EU er; og at sikre, at vi når i mål med konkrete resultater. Dit mandat er genstand for forhandling med dine overordnede. Du forhandler både med chefen og med de øvrige medlemslande.

Tre tips til formandskabet i et multikulturelt EU

Tip 1 – vær nysgerrig om ”de andre”

Man kan med fordel læse om, hvordan man begår i sig forskellige kulturer. Men vi skal vise oprigtig interesse for ”de andre”, hvis vi skal ramme en fælles bølgelængde. Spørg til ”hvordan I gør”. Når vi viser interesse for andre, bliver vi interessante!

Tip 2 – formalitet er din beskyttelse

Forskellige kulturer har forskellig adfærd. I Danmark er vi direkte, effektive og dygtige. Bagsiden er, at vi kan blive opfattet som ubehøvlede, ufølsomme og arrogante. Andre kulturer udtrykker sig mere indirekte, bruger titler og lægger større vægt på den personlige fremtoning. Det kan gøre mange danskere usikre. Hvis du er i tvivl, så vær formel i dit sprog og i din fremtoning, indtil du fanger, hvad der forventes.

Tip 3 – brug sproget!

I et EU-formandskab har vi vores nationale sprog – vores modersmål, som tegner vores identitet. Vi har særlige talemåder, der har rødder i vores historie og som kan virke pudsige på andre: “tak for mad”, “tak for sidst” osv. Brug dem!

Vi har også modpartens modersmål – når vi kommunikerer på tomandshånd, skal vi forholde os kritisk til, hvad der “egentlig” menes.
Og så har vi arbejdssproget, i vores tilfælde er det engelsk. Husk, du bliver ikke bedømt på din formfuldendte engelske grammatik og udtale, kun på din brug af sproget som et nødvendigt værktøj. Lær derfor de vigtigste formelle udtryk på engelsk, og brug dem!

Her kan du læse mere om forhandlingsteknik med enten forretnings– eller regeringsfokus.

Kontakt os i dag 

Læs videre

Hvordan bliver jeg bedre til engelsk – 5 tips til dig, der ikke er så skrap til engelsk

Hvordan bliver jeg bedre til engelsk – 5 tips til dig, der ikke er så skrap til engelsk

Hvad kan du gøre for at klare dig godt i en samtale på engelsk – også selvom du ikke føler, at du er så skrap til engelsk. Her er mine 5 tips til dig:

 1. Tal tydeligt
 2. Brug gerne danske ord, når du kommer til kort
 3. Brug flere ord på engelsk – forklar og brug eksempler
 4. Vær ærlig, når du ikke ved, hvordan du skal sige, det du skal sige
 5. Vær nysgerrig om sproget og tag aktivt ansvar for din læring

Læs min forklaring til hver enkelt tip sidst i indlægget.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

Cecilie Tejnø
Consultant, Translator, MSc

Er vi danskere gode til engelsk?

“But everyone in Denmark speaks such good English, so who do you teach?” Sådan blev jeg engang spurgt af Matteo, en italiener, som bor og arbejder i Danmark. Han kommunikerer med sine medborgere i Danmark på engelsk, og det går egentlig meget godt, for vi er jo så gode til at tale engelsk i Danmark. Han kaldte i øvrigt selv sit engelsk ”shit English”, men jeg forstod ham nu ganske udmærket – og det ville du nok også.

Selvom Matteo synes, at vi i Danmark er så gode til engelsk, er der faktisk rigtig mange danskere, som får ondt i maven, når de skal tale engelsk i telefonen, skal hilse på en engelsktalende gæst på kontoret, eller skal holde et kort oplæg på engelsk til et møde. Og værst er det, hvis der er andre danskere tilstede, for alle andre er altid bedre til engelsk, end man selv er, og det er bare så megapinligt, når kollegerne lytter med – tænker man. Men sjovt nok, har de andre det typisk på samme måde.

Du er ikke alene

Når jeg holder kursus, hvor fokus er på at kommunikere professionelt på engelsk, spørger jeg altid deltagerne, hvad deres største udfordring er, når de skal tale engelsk. Og de svarer næsten altid det samme:

“Klappen går bare ned.”

“Jeg bliver helt blank.”

“Ordene sætter sig ligesom fast i halsen på mig og vil ikke ud.”

“Jeg føler, at alle kigger på mig og lytter med – og tænker, ’hold nu op, hvor er hun ringe til det der!’”

Og så kigger deltagerne lettere forundret rundt på hinanden. De troede jo, at de var den eneste, der havde det sådan.

Hvorfor prøve at lyde som en englænder – det er du jo (sandsynligvis) ikke

I Danmark er vi hurtige til at dømme andre, når det handler om sprog og udtale. Ikke kun på engelsk, men også på dansk. Vi har det, jeg kalder ‘dovne ører’. Når vi hører andre tale dansk med accent, er vi hurtige til ikke at kunne forstå, hvad de siger – selvom vi egentlig godt kan regne det ud, hvis bare vi lytter efter konteksten.

Vi forventer simpelthen perfekt udtale, men hvad er det egentlig? Og det samme gør sig gældende, når vi taler engelsk. Vi vil så gerne lyde som en indfødt englænder eller amerikaner. Problemet er bare, at det er flertallet af danskere jo ikke.

”Husk, du deltager ikke i en sproglig skønhedskonkurrence”

Husk på dette når du taler engelsk

Så mit budskab er, at du skal lade være med at stræbe efter noget, der aldrig kan lade sig gøre. Du skal lære at acceptere, at det er okay at lyde dansk, når du taler engelsk, og at det er okay, at du ikke kender alle ord på engelsk. Det gør jeg i øvrigt heller ikke, selvom jeg rent faktisk er britisk!

Når du kommunikerer med nogen – om det er på dansk eller engelsk – er din opgave simpel: Du skal hjælpe din modpart med at forstå dit budskab.

Du kan blive bedre til at kommunikere på engelsk ved at følge disse fem simple strategier. Og som bonus får du knapt så ondt i maven.

Mine 5 tip til dig – Bliv bedre til engelsk

1. Tal tydeligt

Det nytter ikke noget, at du mumler, når du skal sige et ord, du har svært ved at udtale. Vær hellere åben omkring det, og fortæl din modpart, at du har svært ved at udtale ordet. Sig: ”This word is difficult for me to say …” Så er din modpart nemlig tunet ind på, at nu kommer der måske en noget alternativ udtale af et ord. Og måske kan de endda hjælpe dig med den korrekte udtale. Og I kan grine lidt sammen. Og lige pludselig har du ikke så ondt i maven mere.

2. Brug gerne danske ord, når du kommer til kort

Det er helt okay at bruge det danske ord, når du ikke ved, hvad det engelske ord er. Du skal blot huske at gøre det klart, at du rent faktisk bruger et dansk ord.

ET EKSEMPEL

Arbejder du fx i en servicefunktion i en a-kasse eller i en kommune og skal servicere udenlandske borgere i Danmark, vil du ofte skulle bruge ord, der beskriver det danske system. I sådanne situationer kan det være en ganske god kommunikationsstrategi at holde fast i det danske ord. For det er jo de ord, den udenlandske borger møder i sin færden i Danmark.

Så næste gang klappen går ned, når du skal forklare en polsk håndværker, at i tilfælde af at han bliver arbejdsløs, kan han kun kan få dagpenge, hvis han er medlem af en a-kasse, så er det altså okay at sige:

”If you lose your job, you can only get, hmm, I don’t know this word in English, but in Danish it’s called dagpenge’, if you are a member of a Danish ’a kasse’. Do you know what I mean?”

Måske genkender han ordene dagpenge og a-kasse fra samtaler med andre håndværkere på byggepladsen. Og hvis han ikke gør, er der lagt op til, at han kan stille spørgsmål, og at I sammen kan finde frem til en forklaring, som han forstår. Du behøver altså ikke at kende de helt rigtige begreber – i det her tilfælde er det unemployment benefits og unemployment insurance fund – for det er slet ikke sikkert, at den polske håndværker kender de ord alligevel. Og så er I lige vidt.

3. Brug flere ord på engelsk – forklar og brug eksempler

Det kan lyde selvmodsigende at sige, at du skal bruge flere ord på engelsk, end du gør på dansk, når nu det er de engelske ord, du leder efter, men der er en god grund til, at jeg foreslår dette. Dansk er nemlig fyldt med sammensatte ord, og de har ikke altid et præcist match på engelsk.

Så når du forgæves leder efter et enkelt ord, der præcist gengiver det danske ord, du tænker på, kan det være, at du ikke kan finde det, fordi det slet ikke findes.

I stedet for at låse dig fast på at finde ’lige præcis det ord’, så sig, ”Hmm, I’m not sure what the English word for this is, but it’s when ….”. Du skal altså forklare, hvad ordet betyder, og du kan understøtte med et eksempel.

ET EKSEMPEL

Jeg oplever selv, at det kan være svært at finde et præcist match på engelsk for danske ord, der har at gøre med kulturinstitutioner og uddannelsessystemet. På dansk bruger vi fx ordet modtagelsesklasse om en klasse for børn, der lige er kommet til Danmark eller som ikke taler dansk. Hvis man oversætter det direkte til reception class, vil en person, der ikke kender det danske system, tænke på noget helt andet. På engelsk bruges reception class nemlig om det første år i skolesystemet, hvor barnet typisk er 4-5 år. Og der går danske børn jo stadig i børnehave. Så er det en bedre strategi at forklare, hvad det er.

4. Vær ærlig, når du ikke ved, hvordan du skal sige, det du skal sige

Dette tip er egentlig et snydetip, for det er lidt det samme som de tre første tip. Men alt for ofte holder vi vores usikkerhed for os selv. Og så er det, at klappen går ned. Så sig det åbent og ærligt: ”I don’t know how to say this in English.” Bare det at sige disse ord, vil ofte få dig til at slappe så meget af, at ordene rent faktisk kommer til dig. Og hvis de fortsat udebliver, så har du lagt op til, at du har brug for lidt hjælp. Og så er det du skal bruge tip 1, 2 og 3.

5. Vær nysgerrig om sproget og tag aktivt ansvar for din læring

Og nu kommer det kedelige – som faktisk ikke behøver at være kedeligt. Du bliver også nødt til at erkende, at du ikke lærer nye engelske ord og udtryk uden en indsats. Som trøst vil jeg sige, at jo mere du lærer, jo sjovere bliver det.

Begynd i det små. Når du ser engelsksprogede udsendelser, så begynd at koble de danske undertekster med den engelske speak. Læg mærke til nye og pudsige ord. Sig dem eventuelt højt. Og gør det til en vane at have en notesbog liggende, som du kan skrive dem ned i.

Hvis du bruger engelsk på arbejde, så lav en liste over ord, du ofte bruger, men aldrig kan huske på engelsk. Og undersøg om din organisation allerede har noget materiale på engelsk, som indeholder nyttige fagudtryk, som du aldrig kan huske.

Jeg oplever alt for ofte, at folk glemmer at orientere sig på deres egen organisations engelsksprogede hjemmeside, der gemmer på en guldgrube af fagudtryk.


Det sjove

Og så til det sjove i det kedelige. Gør som mange børn og unge, og begynd at dyrke din hobby på engelsk. Du vil blive forbavset over, hvor mange nye ord og udtryk, du kan opsnappe på den måde – hvis du altså gør en indsats.

Hvis du er glad for kunst, så læs artikler om kunst på engelsk. Hvis du er glad for mad, så find en madblogger, der tiltaler dig og som skriver på engelsk. Og husk at Youtube kan bruges til andet end at se sjove fraklip og musikvideoer.

VÆR NYSGERRIG

Det vigtigste er, at du er nysgerrig om det sprog, du bliver eksponeret for, og lægger mærke til nye ord og udtryk. Slå dem eventuelt op i en ordbog, og skriv dem ned i din notesbog. Google translate kan sagtens bruges, men en decideret ordbog er bedre. De indeholder nemlig meget mere end blot definitionen af ordet. Du kan også lade dig aflede af små quizzer om sproget og meget mere, og på den måde få udbygget dit ordforråd. To af mine yndlingsordbøger er den britiske Collins Dictionary og den amerikanske Merriam Webster.

Prøv det, jeg lover dig, at det virker – og det bliver meget sjovere at tale engelsk!


Vi kan hjælpe dig med at blive bedre til engelsk

 • ”GlobalOffice”

  Dette kursus er specifikt henvendt til administrative medarbejdere, der ofte er i kontakt med ikke-dansktalende kunder og samarbejdspartnere, og som ønsker at udvide deres ’comfort zone’, når de skal tale og skrive engelsk.

  Du får øvet alt det, du måske synes er svært på engelsk – at styre en vanskelig telefonsamtale, at skrive korte og klare e-mails og at smalltalke med udenlandske gæster. Du vil også få opbygget dit ordforråd inden for dit arbejdsområde og få inkorporeret nogle gode strategier for, hvordan du kan arbejde videre med dit engelsk, når kurset er slut.

  Kurset løber over 4 halve dage med en uge imellem hver kursusgang, så du har mulighed for at øve dig fra gang til gang i de teknikker, vi arbejder med.

  I min erfaring er noget af det vigtigste for at man kan lære, at man har troen på, at man godt kan. Derfor lægger jeg vægt på at skabe et trygt rum med maksimum 8 deltagere, hvor der er plads til at vove lidt og til at grine sammen.

  Læs mere om vores GlobalOffice” kursus.

 • ”EngelskPlus”

  Dette kursus er henvendt til dig, der arbejder i et internationalt miljø, og som oplever af og til at blive misforstået, når du kommunikerer på engelsk.

  Du lærer at kommunikere præcist og nuanceret på engelsk. Vi arbejder med sproglige og kulturelle forhold, der har betydning for, om dit budskab bliver forstået af internationale kolleger, kunder eller samarbejdspartnere.

  I løbet af kurset inddrager vi emner, der har relevans for deltagernes arbejdsområder, og du vil derfor få opbygget en værktøjskasse med relevante ord og udtryk, som du kan bruge, når kurset er slut.

  Kurset løber over 4 halve dage med en uge imellem hver kursusgang, så du har mulighed for at øve dig fra gang til gang i de teknikker, vi arbejder med.

  Læs mere om vores ”EngelskPlus” kursus.

 • Skræddersyet træning i engelsk

  Vores oversættelsesbureau kan altid planlægge et forløb, der passer lige dig (og dine kolleger).

  Har du brug for noget sparring i forbindelse med at du fx skal holde et oplæg på engelsk på en konference eller planlægge et undervisningsforløb på engelsk?

  Er du blevet formand for en arbejdsgruppe, hvor fællesproget et engelsk, og er du usikker på hvordan du varetager den rolle bedst – på engelsk?

  Er I en international arbejdsplads, hvor fællessproget er engelsk, og hvor der tit opstår misforståelser pga. sproglige udfordringer?

  Skriver du ofte rapporter eller e-mails på engelsk, og synes du, at bruger du for meget tid på det?

  Vi har gennem årene planlagt mange forskellige slags skræddersyede forløb. Tag endelig fat i mig, hvis du vil have hjælp til at kommunikere klart og tydeligt på engelsk.

  Læs mere om vores skræddersyede engelsktræning.

Kontakt os i dag 

Læs videre

Writing retreats for phds and researchers

Writing retreats can make you a happier and more productive research writer

Researchers at all stages of their careers, from PhD students to senior professors, can struggle with writing. A writing retreat can be part of the answer to these writing struggles. In our experience, when colleagues from a research team attend a well-designed writing retreat, they become more motivated, inspired and productive. 

Portræt af Mark Harvey Simpson

Mark Harvey Simpson
CEO, Consultant, MSc 

writing retreat

Writing retreats should take place away from the office and can run for one or several days.
A well-designed retreat gives you time to write, and the tools you need to get the most out of that time. The retreat should also improve your writing process overall to help you become a more effective research writer in your daily work.

When you’ve been on a writing retreat, you should come away saying “I learned a lot AND got writing done, which is just perfect” and “Thanks for an amazing writing retreat! It was both super productive and inspiring!” – that is exactly what participants on our retreats have said.

While the key element to all writing retreats is dedicated writing sessions, a retreat hosted by GlobalDenmark provides a few additional elements to help make sure you leave the retreat a stronger and better-structured writer.

Structured, facilitated time

Retreats work well when the day is organised into slots for planning, writing, receiving feedback, replanning and rewriting. It’s also important that participants have time to relax and reflect too – that’s part of the writing process! To help everything run smoothly, it’s a good idea to have a facilitator who can motivate, coach and keep people on track with their writing. When GlobalDenmark’s writing coaches facilitate workshops and retreats, we advise and coach researchers on their writing throughout each day (but not during dedicated writing sessions).

Tools for writing

Our retreats introduce participants to tools that enhance their writing process. Our programmes include goal-setting sessions and what we call ‘social, deep-writing sessions’ – at least 45 minutes allotted to concentrating on writing while sitting together with other dedicated writers.

Beyond that and depending on the needs and experience of the participants, our programmes include tool-based sessions on such things as feedback techniques, writing style, storyboarding, dealing with rebuttals (revise & resubmits), or overcoming writer’s block. Not only will these sessions help increase your output during the retreat, they will provide you with writing practices you can integrate into your daily work.

Come prepared – just write!

This final element rests on the participants themselves. Walking away from a writing retreat with a sense of accomplishment means arriving at it well-prepared.
Participants should set themselves clear goals for a writing project they will work on at the retreat. And we always advise participants to do as much preparation as possible before the retreat – for example, background reading, data collection or collecting references. This will give you more time to just write – one of our key mottos!

Get in touch

Læs videre

Forståelse og håndtering af din modpart i forhandling og konflikt

Forståelse og håndtering af din modpart i forhandling og konflikt

Det kan være en svær balancegang at navigere en vigtig forhandling. Den perfekte forhandling balancerer på knivspidsen mellem at få udtrykt dine holdninger klart og tydeligt – uden at fremstå bedrevidende eller utilgængelig.

Men i nutidens forhastede og globaliserede arbejdsmiljø, kan konflikter og forhandlinger være ekstra svære at håndtere, fordi både kulturelle, sproglige og holdningsbaserede barrierer ganske let kan opstå.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

Cecilie Tejnø
Consultant, Translator, MSc

Således lurer konflikterne som landminer under overfladen, der truer med at sprænge harmonien i luften. Men med empatisk forståelse og effektiv håndtering af din modpart kan du både navigere dagligdagens udfordringer og gennemføre succesrige forhandlinger – uanset om der opstår en mindre konflikt ved vandautomaten på arbejdspladsen, eller det drejer sig om vigtigere forhandlinger, hvis du for eksempel forhandler som repræsentant for en offentlig institution eller ministerium eller gennemfører forhandlinger med internationale kunder og samarbejdspartnere.

Er du klar til at blive skarpere på forståelse og håndtering af din modpart i forhandling og konflikt? Læs med lige her, eller dyk ned i vores effektive kurser, der styrker dine ledelsesstrategier samt dine tværkulturelle kommunikationsevner.

forhandlingsteknik

En guide til at analysere og forstå din modparts interesser og mål

At forstå din modpart begynder med at identificere deres interesser og mål. Konstruktiv dialog kan være et effektivt redskab til at indsamle disse vigtige informationer, som kan give dig en dybere forståelse af deres forventninger og prioriteter.

En konstruktiv dialog indebærer blandt andet aktiv lytning og engagerede spørgsmål, hvor du bestræber dig på at forstå, hvad din modpart stræber efter – eller hvad de frygter at miste.

At have en klar forståelse af din modparts forventninger og prioriteringer kan være afgørende for udfaldet af dine interaktioner. Det hjælper dig med at identificere områder af fælles interesse, samt de områder, hvor der kan være behov for mere diskussion eller forhandling. Denne viden kan hjælpe dig med at skabe strategier, der både tilfredsstiller din modparts behov og hjælper dig med at nå dine egne mål.

Psykologiske tips der hjælper dig med at læse din modpart

At forstå din modpart i en konflikt eller forhandling er afgørende for en succesfuld dialog. Men for at forstå din modpart helt, er det ikke nok blot at lytte til, hvad vedkommende fortæller dig. Der gemmer sig nemlig en masse motiver og holdninger under det psykologiske isbjerg, som du kan dykke ned i ved blandt andet at observere kropssprog og toneleje. Men hvilke konkrete psykologiske tips kan du benytte for at læse din modpart i en forhandling eller konflikt?

 1. Taler du kropssprog?
 2. Forstå din modparts individuelle personlighedstype og kommunikationspræference
 3. Afkod din modparts motivation og prioriteringer

Taler du kropssprog?

Det kan i hvert fald være nyttigt, når du forsøger at afkode, hvad din modpart fortæller dig nonverbalt. Kropssprog er en subtil men kraftfuld kommunikationskanal, der kan afsløre meget om en persons tanker, følelser og intentioner. Her er nogle specifikke eksempler på, hvordan du kan tyde kropssprog:

 • Læg mærke til øjenkontakten:
  Øjenkontakt kan være et tegn på tillid, ærlighed og engagement. Hvis din modpart holder øjenkontakten, kan det indikere, at de er fokuserede og engagerede i samtalen. Hvis de undgår øjenkontakt, kan det indikere, at de er usikre, lyver eller føler sig ubehageligt tilpas. Hvis dette er tilfældet, kan du forsøge at skabe et mere behageligt rum, ved for eksempel at bruge imødekommende fraser, såsom: “jeg hører hvad du siger”, “jeg er enig med dig i…”, osv.

 • Observer din modparts mimik:
  Et smil kan være et kendt tegn på positivitet og åbenhed, mens en stram mund eller en rynket pande kan være tegn på irritation eller frustration. Et løftet øjenbryn kan indikere overraskelse eller skepsis.
 • Kropsholdning er afslørende:
  En rank holdning kan indikere selvsikkerhed og autoritet, mens en sammenfaldet holdning kan signalere usikkerhed, lavt selvværd eller manglende engagement. Forsøg at ranke din ryg og tal tydeligt, så du fremstår sikker i din sag.

Det er dog vigtigt at bemærke, at kropssprog kan være meget individuelt og påvirket af kulturelle forskelle – så det er altid vigtigt at tage konteksten i betragtning, når du forsøger at tolke det. Desuden kan mange signaler være uspecifikke eller tvetydige, så det er altid en god idé at bekræfte dine observationer gennem direkte kommunikation.

Identificer din modparts personlighedstype og kommunikationspræference

Dette indebærer at forstå, hvordan vedkommende normalt reagerer på situationer, og hvordan de bedst kommunikerer deres tanker og følelser. Er de eksempelvis indadvendte eller udadvendte? Foretrækker de direkte eller indirekte kommunikation? Disse oplysninger kan hjælpe dig med at tilpasse din tilgang og effektivisere din kommunikation.

Afhængigt af hvem din modpart er, kræver konflikter eller diskussioner forskellig håndtering. For samarbejdsvillige modparter kan man stræbe efter win-win-løsninger, mens konkurrenceorienterede modparter kræver særlige taktikker af dig, så du kan modstå et intenst pres.

Forstå hvad der motiverer din modpart

Når du skal afkode nonverbal kommunikation, er det vigtigt, at du forstår, hvilke faktorer der driver vedkommende. Det kan være alt fra personlige ambitioner til professionelle mål – eller endda dybere værdier og overbevisninger.

Ved at identificere disse motivationsfaktorer kan du bedre forstå din modparts beslutningsprocesser og forudsige deres mulige reaktioner. På den måde kan du også forudsige, hvor din modpart er tilbøjelig til at gå på kompromis, og dermed hvor du kan stille højere krav – og omvendt.

GlobalDenmark hjælper dig med at håndtere og forstå din modpart i konflikter eller forhandlinger

Hos GlobalDenmark er vi eksperter i forhandlingsteknik og kan give dig værktøjerne til at håndtere og forstå din modpart – uanset hvor vanskelig en situation, du står over for. Vi tilbyder skræddersyede kurser, der hjælper dig med dine unikke udfordringer – uanset om du repræsenterer en virksomhed, en regering eller en international organisation.

På nutidens globale arbejdsmarked, kan mange konflikter og misforståelser desuden opstå på grund af sproglige og kulturelle barrierer. GlobalDenmark er et professionelt oversættelsesbureau, der kan hjælpe dig med at bryde eventuelle sprogbarrierer ned, så du kan kommunikere effektivt og gnidningsfrit. Lad os hjælpe dig med at gøre dine konflikter og forhandlinger til en styrke i stedet for en udfordring.

Kontakt os i dag 

Læs videre

Argumentation og konflikthåndtering

Argumentation og konflikthåndtering

Hver eneste dag møder du situationer, hvor argumentation og konflikthåndtering er afgørende for din succes. Det kan være alt fra mindre kommunikationssituationer på din arbejdsplads til mere alvorlige situationer, når du for eksempel forhandler på vegne af en styrelse eller et ministerium, eller når du forhandler med internationale kunder og partnere, som har interesse i din virksomheds ydelser.

I alle disse situationer kan der opstå konflikter, og hvis disse ikke håndteres ordentligt og effektivt, kan det skabe en usund atmosfære på din arbejdsplads eller skade vigtige arbejdsprocesser.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

Cecilie Tejnø
Consultant, Translator, MSc

God konflikthåndtering og argumentation kan altså gavne dig i forhandlinger og styrke dine relationer i alle aspekter – men hvordan kan du træne din argumentation og konflikthåndtering?

Argumentationens rolle i konflikthåndtering

Argumentation er grundlæggende for at løse konflikter. Det er fordi, at det er helt centralt, at du kan præsentere dine synspunkter klart og effektivt, før at der er en chance for, at du og din modparter kan nå til enighed. Argumentation hjælper dig med at formidle dine ideer, at overbevise andre om dine synspunkter samt at finde konstruktive løsninger på konflikter.

For at blive bedre til at argumentere, kræver det dog, at du forstår og udvikler dine forhandlingsteknikker. Global-Denmark kan hjælpe dig med dette – uanset om du er en offentlig eller privat forhandler – gennem vores specialiserede kurser, som fokuserer på tværkulturel ledelse, kommunikation og brobyggende dialog.

Effektive strategier til argumentation og konflikthåndtering

Når konflikter skal håndteres, kan du ikke komme udenom at bruge argumentation. Her vil det gavne dig at trække på en række effektive konfliktløsningsstrategier, der både kan hjælpe dig med at kommunikere dit standpunkt klart og tydeligt samt hjælpe dig og din modpart med at nå til enighed. Disse strategier omfatter:

 1. Identifikationen af fælles mål og interesser
 2. Benyt logik og evidens i din argumentation
 3. Udvis empati og lyt til din modparts argumenter

1. Først og fremmest kan det være til stor gavn at identificere dine og din modparts fælles mål og interesser. Denne strategi bygger på, at begge parter argumenterer for deres standpunkt og udtrykker åbent og ærligt, hvad parterne hver især mener. Herefter kan I lave en fælles analyse af argumenterne for at identificere overlappene i argumenterne. Dette skaber et fælles grundlag, som den videre dialog kan udspringe fra. Hvis der er et fælles ståsted, som I kan samarbejde omkring, kan det bane vejen for en række konstruktive løsninger, der imødekommer begge parters behov.

2. Når der er etableret nogle fælles mål, og tonen i konflikten er løsningsorienteret og måske endda behagelig, er det tid til at overbevise din modpart om dine synspunkter. Ved at underbygge dine synspunkter med pålidelige data eller klare ræsonnementer, øger du nemlig dine chancer for at skabe forståelse og accept af dine standpunkter – simpelthen fordi dine synspunkter virker logiske og faktuelle snarere end holdningsbaserede.

3. Endelig er lyttefærdigheder og empati uundværlige redskaber i enhver form for konflikthåndtering. Evnen til at forstå og anerkende din modparts perspektiver kan være en svær kunst at mestre. Dog er det værd at arbejde på, siden egenskaben kan hjælpe dig med at nedbryde eventuelle fjendtlige barrierer. Dette skaber en mere åben og respektfuld dialog. Ved at demonstrere, at du er i stand til at se sagen fra den anden parts synsvinkel, kan du bidrage til at mindske spændinger og finde frem til en løsning, der tilgodeser alle involverede parter.

Global-Denmark styrker dine evner til at argumentere og håndtere konflikter

Konflikter kan være udfordrende, især hvis der er forskellige meninger, interesser eller endda kulturelle forskelle involveret. Det er dog muligt at forebygge mange konflikter gennem tidlig kommunikation, forventningsafstemning og respekt for forskelligheder.

Hos Global-Denmark kan vi hjælpe dig med at håndtere disse udfordringer gennem vores kurser i forhandlingsteknik. Desuden kan sprogbarrierer opstå i forhandlingssammenhænge. Her kan Global-Denmarks oversættelsesbureau være behjælpelig. Vi tilbyder nemlig professionel dansk-engelsk oversættelse, hvor du kan være sikker på, at ingen pointer går tabt.

Konflikthåndtering og argumentation er vigtige færdigheder i både det professionelle og personlige liv. Ved at forstå de principper og teknikker, der er involveret, kan du gøre konflikter til muligheder for læring og vækst. Global-Denmark er her for at hjælpe dig på denne rejse.

Kontakt os i dag 

Læs videre

Psykologiske faktorer i forhandlingsprocessen

De psykologiske faktorer i forhandlingsprocessen

Forhandling er en integreret del af vores hverdag. Hvad enten det drejer sig om international politik, forretningsaftaler eller simple daglige sociale interaktioner, involverer mange situationer en form for forhandling.

Men for at mestre kunsten at forhandle effektivt er det helt centralt at forstå de psykologiske faktorer, der spiller en rolle i disse forhandlinger. GlobalDenmark tilbyder skræddersyede kurser i forhandlingsteknik som er designet til at give en bedre forståelse for, blandt andet, de psykologiske processer der foregår ved forhandlingsbordet, så deltagerne forlader kurset med en øget evne til at udføre forhandlinger med globale kunder og partnere på internationalt plan.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

Cecilie Tejnø
Consultant, Translator, MSc

Psykologi i forhandlingsprocessen

Når vi forhandler, er der mange psykologiske faktorer, som påvirker os. Både vores følelsesmæssige intelligens, selvopfattelse, opfattelse af information og kognitive bias spiller en central rolle i vores adfærd og i de beslutninger, vi tager ved forhandlingsbordet. Men hvordan påvirker disse psykologiske faktorer os egentlig i forhandlingsmæssige sammenhænge?

Sammenhængen mellem følelsesmæssige intelligens og succes ved forhandlingsbordet

Vores følelsesmæssige intelligens er vores evne til at forstå, udtrykke og håndtere vores følelser. Den påvirker os i forhandlingssituationer, fordi en høj følelsesmæssig intelligens hjælper os med at tage fornuftige beslutninger og med at afkode signaler fra vores modparter. Ved at forstå både vores egne og den anden parts følelser, kan vi bedre navigere i og tilpasse vores forhandlingsteknikker til den specifikke forhandlingssituation. Derfor kan en høj følelsesmæssig intelligens øge vores resultater ved forhandlingsbordet betydeligt.

Selvværd og selvopfattelse i forhandlingssammenhænge

Men vores selvværd og selvopfattelse har også betydning ved forhandlingsbordet. Selvværd og selvopfattelse kan nemlig påvirke os i forhandlingsprocessen, fordi der kan være en sammenhæng mellem selvværd og tilbøjelighed til at gå på kompromis. En person med højt selvværd er ofte mere selvsikker og er dermed mindre tilbøjelig til at gå på kompromis. Et stærkt selvværd kan altså øge vores resultater i forhandlinger.

Opfattelse og fortolkning

Vores opfattelsesevne og fortolkning af information er også vigtigt i forhandlinger af enhver kaliber.  Hvis vi misforstår eller fejlfortolker information, kan det føre til fejl i vores beslutningsproces. Det er derfor vigtigt at have konkrete redskaber, der kan hjælpe med at fortolke informationer fra modparten. 

Skab værdi ved forhandlingsbordet med GlobalDenmarks kurser i forhandlingsteknik

I en stadigt mere globaliseret verden er dygtighed i forhandling en uundværlig kompetence. Hos GlobalDenmark har vi designet kurser i forhandlingsteknik, der blandt andet øger deltagernes evne til at forstå de psykologiske faktorer, der danner grundlag for vores adfærd i forhandlingsmæssige sammenhænge.

Kurset er gavnligt for både repræsentanter for en regering, en ledelse, et udvalg eller en virksomhed – for her kan en skarp forhandlingsteknik hjælpe med at opnå bedre resultater. Hvis vi kender til de psykologiske aspekter i forhandlingsteknikker, kan vi nemlig undgå at støde ind i unødvendige barrierer, når vi sidder ved det lange bord og skal lave aftaler med modparter.

Government Focus: Forhandling på vegne af offentlige myndigheder

GlobalDenmark tilbyder internationale kurser med både et Government Focus, som egner sig til dem, der forhandler på vegne af offentlige myndigheder. Dette kursus øger både analytiske redskaber og proces- og kulturforståelse, og øger muligheden for fordelagtige aftaler for repræsentanter, som forhandler for en offentlig myndighed eller et ministerium.

Business Focus: Forbedring af internationale forhandlingsevner

Vores internationale kursus med et Business Focus er designet til forhandlere i et internationalt erhvervsmiljø, og giver konkrete værktøjer til at forbedre dine forhandlingsevner.

Hos GlobalDenmark anvender vi virkelighedsnære cases og konkret teoretisk træning. Således er deltagerne sikret et godt udbytte og en forbedret evne til at opnå succes i forhandlinger. Vælg GlobalDenmark og opnå redskaber, der for alvor skaber værdi ved forhandlingsbordet.

Kontakt os i dag 

Læs videre

What’s the difference between proofreading and editing?

When we write an important text that’s going to be seen by a wider audience or just a small but important target group, then we’ll usually want a fresh pair of eyes to go over it and catch any grammar mistakes we’ve made or other irregularities. Because whether we’re writing in our mother tongue or a second language, we will have made mistakes.

Most people use the word ‘proofread’ when asking someone to review their text. If you were to ask someone working here at GlobalDenmark, they’d ask for clarification; do you need a proofreading or an editing?

Aren’t they the same thing? Not at all.

What is proofreading?

Simply put, when we proofread a text, we correct grammar, punctuation and spelling errors. We also make sure that your tables are labelled and numbered correctly, and we check concordance between headings and the index.

In other words, it’s the process of finding and correcting mistakes in a text before it’s printed or put online.

Editing a text takes things a bit further.

What is editing?

An editor of course looks at the “surface” level issues of a text (spelling, grammar, etc.), i.e. all the issues that are included in a proofreading. However, they will also take a deeper look at the content of a text, its structure and context.

An editor will typically

ensure readability and stylistic consistency – this can include splitting long sentences, deleting unnecessary words and rephrasing sentences, without changing their substance.

make sure paragraphs and sentences stay focused and have a logical flow

identify ambiguities or inconsistencies in the use of terms

A good editor will spot the common pitfalls that obstruct your argumentation and will suggest rewordings or restructurings that can improve the text’s readability.

So, which should you choose?

Whether the text needs to be proofread or edited depends on a number of factors, for example: What kind of text is it? What will it be used for? Were several authors involved in writing it? How do you rate your own ability or the abilities of your co-authors to write and structure a text?

And finally, the choice between proofreading and editing will also depend on your budget and deadline since an editing will often take longer and thus be more expensive.

Regardless, it can be hard to assess how much work your text is going to need. If you send your text to an experienced proofreader/editor, they’ll be able to quickly gauge it and recommend one of the two options.

In the end though, it’s always up to you to decide the level of revision you want and can afford.

Click here for more information about GlobalDenmark’s proofreading and editing services.

Hvad er forskellen på korrekturlæsning og redigering?

New CEO announcement - Collectia Group - Article

Hvad er forskellen på korrekturlæsning og redigering?

17. august 2022 | Af Cecilie Tejnø

Når vi skriver ’vigtige’ tekster, som skal ud til et bredere publikum eller til en mindre men væsentlig målgruppe – for eksempel tekster til en hjemmeside eller en trykt publikation, en artikel til et tidsskrift eller en videnskabelig afhandling – giver det en stor tryghed at få et ekstra sæt øjne på, som kan fange sproglige fejl og andre uhensigtsmæssigheder. Det gælder, når du skriver på dit eget modersmål, og i endnu højere grad, når du skriver på et fremmedsprog, fx engelsk.

Når man skal have nogen til at se på sin tekst, taler man tit om, at man skal have teksten korrekturlæst. Sommetider bruger man også begrebet redigering. Måske har du selv tænkt over, hvad de to begreber dækker over, og om det egentlig er det ene eller det andet, du har brug for.

Hvad er korrektur?

Korrektur defineres som en gennemlæsning og rettelse af fejl i en tekst inden udgivelse. I en korrektur er der altså fokus på deciderede fejl i teksten, men korrekturlæseren forholder sig ikke til tekstens indhold og struktur.

Konkret vil korrekturlæseren typisk rette grammatiske fejl, stavefejl og tegnsætning, sikre at nummeringen af tabeller og figurer er korrekt, at der er overensstemmelse mellem indholdsfortegnelse og overskrifter og den slags ting.

hjælp til oversættelse af vores oversættelsesbureau.

Hvad er redigering?

Definitionen på redigering er, at man tilpasser det indholdsmæssige og formelle i en artikel eller lignende før offentliggørelse. Her er der altså ikke kun fokus på fejl i tekstens ’overflade’, men også på tekstens indhold.

Det vil sige, at redaktøren – ud over at rette sproglige og grammatiske fejl ligesom i en korrekturlæsning – også forholder sig til tekstens indhold, sammenhæng og struktur. Typisk vil redaktøren:

 • Forholde sig til tekstens overordnede sammenhæng og sikre, at der er et klart fokus og en logisk sammenhæng mellem afsnit og sætninger
 • Påpege uklarheder og uoverensstemmelse i sprogbrug og brug af terminologi.
 • Sørge for, at der en god læsbarhed for eksempel ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord eller lignende

En dygtig redaktør tager med andre ord højde for de generelle faldgruber, som kan være med til at modarbejde forfatterens argumentation og foreslår omformuleringer og omstruktureringer, der kan gøre teksten mere læsbar og få dens pointer til at stå skarpere.

Korrektur eller redigering – hvad skal man vælge?

Om du har brug for at få din tekst korrekturlæst eller redigeret afhænger af mange forskellige faktorer, for eksempel: Hvad er det for en slags tekst? Hvad skal den bruges til? Hvordan er den blevet til – har der for eksempel været flere involveret i at skrive teksten, eller er den stykket sammen af forskellige andre tekster? Hvor god er du (og dine eventuelle medforfattere) til at skrive og strukturere en tekst? Og så afhænger valget mellem korrektur og redigering også af din tidshorisont og dit budget, for en redigering er mere tidskrævende og derfor også dyrere end en korrekturlæsning.

Læs videre

Gode råd til at styrke din præsentationsteknik

Hvordan holder man en god præsentation for et internationalt publikum? Her kan du få konkrete råd til bedre præsentationer. Du kan også tilmelde dig et af vores kurser i præsentationsteknik. Har du nogensinde prøvet at give en præsentation, hvor du var usikker på, om publikum fandt emnet interessant? Om de fik fat i de vigtigste pointer? Hvor der ikke rigtig kom gang i diskussionen, da du var færdig med dit oplæg? Hvor det faldt helt til jorden, når du forsøgte at sige noget sjovt? Eller hvor du følte dig begrænset, fordi oplægget skulle være på engelsk? Så er du ikke alene! Og heldigvis er der nogle helt konkrete ting, du kan gøre for at styrke din præsentationsteknik. Nedenfor har vi samlet 7 gode råd til bedre præsentationer.

7 gode råd til bedre præsentationer 

 1. Skab personlig kontakt til dit publikum, før du starter
 2. Start med at være dig selv
 3. Vær dernæst dit professionelle jeg
 4. Tag dig selv og dit publikum alvorligt og undgå ironi og vittigheder
 5. Start præsentationen med dit primære budskab
 6. Afslut præsentationen med dit primære budskab
 7. Lad det afsluttende slide lægge op til dialog 

1. Skab personlig kontakt til dit publikum, før du starter

En præsentation er en social begivenhed. Den er et samspil mellem dig og dit publikum. Derfor er det vigtigt, at du viser interesse for dit publikum ved at koble dit emne til noget, de kender fra deres eget liv. Tal med dine tilhørerer, inden du går på, i pauserne, eller når præsentationen er slut. Spørg ind til, hvem de er, og hvad der interesserer dem. 

2. Start med at være dig selv 

Begynd din præsentation med at fortælle en lille historie eller dele en personlig erfaring, som har relevans for det emne, du skal tale om. Det giver en afslappet og personlig atmosfære, samtidig med at du bevarer din autoritet og har en professionel samtale med dit publikum.

3. Vær dernæst dit professionelle jeg

Efter at du i starten af din præsentation har skabt en personlig kontakt med dit publikum, kan du skrue op for formalitetsniveauet: Hæv stemmen og brug kropssprog og gestik på en måde, der udstråler professionalisme og engagement. Det vil få dit publikum til at lytte til dig.

4. Tag dig selv og dit publikum alvorligt og undgå ironi og vittigheder

Som danskere har vi ofte en tendens til at være meget uformelle, også i professionelle sammenhænge. Men det skal man passe på med. Vittigheder og ironi kan fungere godt i en dansk kontekst, men når du står over for et internationalt og multikulturelt publikum, kan den uformelle stil gøre mere skade end gavn. Så hvis du er i tvivl, er det bedste råd at holde den formelle tone, når du giver en præsentation.

5. Start præsentationen med dit primære budskab

Begynd med at præsentere dit primære budskab eller dine vigtigste pointer. Hvad er det helt konkret, du gerne vil fortælle dit publikum? Vær fokuseret og professionel og formuler dig klart og præcist.

6. Afslut præsentationen med dit primære budskab

Rund præsentationen af med at gentage dit hovedbudskab og sætte det i forhold til det, du har præsenteret. Sørg igen for at være fokuseret og professionel, og formuler dig klart og præcist.

7. Lad det afsluttende slide lægge op til dialog 

Sørg for at dit afsluttende slide inspirerer til en samtale med publikum. I stedet for at skrive ‘Tak for i dag’ eller ‘Spørgsmål’ bør du bruge det sidste slide til at opsummere og understrege dine vigtigste pointer og lade dem være udgangspunkt for spørgsmål og diskussion. 

Vil du styrke din præsentationsteknik på engelsk ved hjælp af et kursus? Så læs mere om vores præsentationsteknik på engelsk kursus her.

Oversættelsesbureau eller freelancer – hvad skal jeg vælge?

Måske har du allerede erfaring med at bruge professionelle oversættere? Måske er det første gang du skal have lavet en oversættelse ‘ude i byen’? Uanset hvad har du muligvis overvejet, om du skal bruge et professionelt oversættelsesbureau eller om du skal kontakte en freelancer. Og hvad forskellen egentlig er.

Hvad er fordelene ved at bruge en freelancer?

En fordel ved at samarbejde med en freelanceoversætter kan være, at prisen for en oversættelse kan være lavere, fordi freelanceren som udgangspunkt ‘kun’ skal tjene sin egen løn hjem – i modsætning til et oversættelsesbureau, der skal dække en række andre faste omkostninger. Prisen på en oversættelse afhænger dog af mange forskellige faktorer, og kan også variere meget fra den ene freelancer til den anden, så det er svært at sige noget meget konkret om, hvad en oversættelse koster – hvad enten du bruger en freelancer eller et oversættelsesbureau.

En anden fordel kan være, at du som kunde opbygger en relation til én bestemt oversætter, der får et godt kendskab til din virksomhed og dine tekster – i modsætning til visse typer oversættelsesbureauer, som benytter sig af mange forskellige freelancere, og hvor du i princippet risikerer, at en ny person bliver sat på opgaven, hver gang du sender en tekst til oversættelse. 

Hvad er fordelene ved at bruge et oversættelsesbureau?

Fordelen ved at samarbejde med et professionelt oversættelsesbureau er, at du som kunde kan opleve en større fleksibilitet. Det skyldes, at oversættelsesbureauet råder over flere medarbejdere eller underleverandører, der kan påtage sig en given opgave på et givent tidspunkt. Når du samarbejder med et oversættelsesbureau er der altså alt andet lige større sandsynlighed for, at der er ressourcer til at løse din opgave inden for den deadline, du ønsker.

En anden fordel er, at et oversættelsesbureau kan trække på forskellige oversættere med forskellige specialer og kompetencer. Hvis du den ene uge skal have oversat en juridisk kontrakt, den næste uge en teknisk beskrivelse af et produkt, og den næste uge igen en tekst til din hjemmeside, kan oversættelsesbureauet sætte forskellige oversættere med forskellige styrker og specialer på de forskellige opgaver.

Men tit vil det netop være en fordel, at den samme oversætter, eller nogle få oversættere, altid tager sig af dine tekster. Her skal man som kunde være opmærksom på, at nogle oversættelsesbureauer samarbejder med mange forskellige freelanceoversættere, og at man i princippet risikerer, at der bliver sat en ny oversætter på, hver gang man skal have noget oversat. 

Hos GlobalDenmark Translations har vi en fast stab af inhouse oversættere med forskellige specialer, og som kunde vil du som udgangspunkt altid have kontakt med den samme oversætter, som har særligt kendskab til dit fagområde og de teksttyper, du har brug for at få oversat. 

Vi er specialiseret i oversættelse fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk, men vi samarbejder med andre oversættelsesbureauer og freelanceroversættere, så hvis vores kunder har brug for oversættelse til eller fra andre sprog, kan vi også hjælpe med det.

Hvad koster en oversættelse hos et professionelt oversættelsesbureau?

Prisen på en oversættelse hos et professionelt oversættelsesbureau varierer meget og kan fx afhænge af, hvor hurtigt, du skal bruge oversættelsen, hvor omfattende opgaven er osv, 

Oversættelsesmarkedet er et ‘broget’ marked, og en god tommefingerregel er, at man som kunde skal være på vagt over for meget billige oversættelser. Måske får du en oversættelse, som ikke er blevet korrekturlæst og kvalitetssikret, måske har oversætteren ikke en relevant uddannelse, og måske har du ikke mulighed for at tale direkte med oversætteren om dine eventuelle spørgsmål eller ønsker om justeringer i oversættelsen.

Læs mere her om, hvordan vi arbejder med oversættelse hos GlobalDenmark, som er et veletableret professionelt oversættelsesbureau i København, og klik her, hvis du gerne vil have et tilbud på en oversættelse.

Sådan får du en bedre oversættelse

Om oversætterens fire roller, og hvordan du får et godt samarbejde med din oversætter

Den usynlige oversætter…

Det har altid været et mantra inden for oversættelse – både i praksis og som akademisk disciplin – at en vellykket oversættelse er en tekst, der ikke lyder oversat. Læseren af den oversatte tekst må ikke studse over pudsige formuleringer og ordvalg eller på andre måder fornemme originalsproget bag ordene i den oversatte tekst. Måske kender du irritationen – eller fornøjelsen – ved at kunne gætte, hvad der har stået på engelsk, når du læser en dansk tekst.

Det er et paradoks ved oversætterens rolle, at jo bedre man udfører sit arbejde, jo mindre bliver man bemærket. Man kan på en måde sige, at en oversætters fornemmeste opgave er at være usynlig.

Det kan måske lyde som en utaknemmelig opgave, men der ligger en stor tilfredsstillelse og faglig stolthed i at (gen)skabe en tekst, som for målsprogslæseren virker lige så gyldig og troværdig, som den oprindelige tekst gør for kildesprogslæseren. Det gælder skønlitteratur, hvor oversætterens opgave lidt forsimplet er at give læserne af en oversat roman eller novelle samme oplevelse som originalsprogslæseren.

Og det gælder fagtekster, hvor oversætterens opgave er at ramme den fagterminologi og jargon, som virker naturlig og genkendelig på målsproget inden for et fagligt fællesskab. Hvis oversætteren ikke lykkes med det, mister fagteksten sin troværdighed og dermed sin værdi.

De fleste professionelle oversættere har specialiseret sig i at oversætte netop fagsprog, og deres primære fokus er at skabe tekster, som er skrevet i et naturligt sprog og med brug af den korrekte fagterminologi – altså tekster, der ikke ”stikker ud”. På den måde sætter den professionelle oversætter en ære i at være ”usynlig”.

… og det synlige bidrag

Når det kommer til processen omkring en oversættelse, kan en dygtig oversætter med et godt overblik dog indtage en langt mere synlig og konstruktiv rolle end ”blot” at levere en sprogligt korrekt tekst med den rigtige terminologi. 

1)  oversætteren som sparringspartner

En vellykket oversættelse forudsætter, at oversætteren forstår den tekst, han eller hun arbejder med – om ikke ned i mindste detalje, så i hvert fald nok til at kunne gennemskue fejl og uklarheder, eller mangel på sammenhæng. Den kyndige oversætter vil gøre kunden opmærksom på den slags uklarheder i originalteksten, og på den måde vil oversættelsesprocessen føre til en bedre originaltekst.

2) oversætteren som medproducent

En oversætter, som har opbygget en særlig kompetence inden for et bestemt fagområde, bliver selv en slags ’semi-ekspert’ på området, og det kan komme kunden til gavn i mange sammenhænge. Eksempelvis kan oversætteren hjælpe med korrekturlæsning af tekster, som kunden selv har skrevet, fx på engelsk. Her kan oversætteren, ud over at lave sproglige rettelser, komme med input til omskrivninger og forbedringer, der får budskabet til at stå mere klart.

3) oversætteren som kulturformidler

Oversætteren har et indgående kendskab til den kultur, hvor oversættelsen skal bruges, og i nogle tilfælde kan det være nødvendigt at lave omfattende tilpasninger af en tekst for at ramme målgruppen i en bestemt kultur.

4) oversætteren som terminologisk ekspert

Et vigtigt element i oversættelse af fagsprog er at finde frem til den korrekte fagterminologi, og oversætteren bruger en stor del af sin tid på at søge efter terminologi. Terminologien bliver lagret i en database, og denne database kan stilles til rådighed for kunden som en slags ordbog. På den måde bidrager oversætteren til at sikre konsekvent sprogbrug og terminologi hos kunden, både på kilde- og målsprog (fx dansk og engelsk).

Læs mere om fordele ved et oversættelsesbureau.

’Det lyder altså lidt Danglish’

Danskerne er gode til engelsk. For nogle år siden var vi ligefrem verdensmestre i følge EF English Proficiency Index, som hvert år ranker engelskkundskaber i 100 lande, og lige nu ligger vi på en pæn tredjeplads efter Holland og Østrig.

Den placering kan vi godt være stolte af, og vi danskere bryster os med rette af vores gode evner udi det engelske. Men vi kan også finde på at skyde lidt på hinanden, hvis vi synes de andre ikke er så skarpe. ’Det lyder altså lidt Danglish’ siger vi, når nogen bruger et udtryk, der virker direkte oversat fra dansk.

Det vidner om, at mange har en imponerende god fornemmelse for godt og naturligt engelsk sprog – og at de er følsomme over for det, man kan kalde ’dansk afsmitning’. Men måske er vi en gang imellem næsten overfølsomme, og dømmer sætninger og udtryk ude, selvom de faktisk er, well, perfectly alright.

Hos GlobalDenmark hjælper vi vores kunder med at få det engelske til at flyde – enten ved at redigere i tekster, kunden selv har skrevet på engelsk, eller ved at oversætte danske tekster fra bunden. Sommetider oplever vi, at en kunde spørger: ’Kan man virkelig sige sådan på engelsk? Det er jo direkte oversat fra dansk’. Og når vi så forklarer, at ja, man bruger faktisk præcis samme udtryk eller metafor på engelsk, kan det godt komme som en overraskelse. Et par eksempler:

We’re confident that the new project will act as a springboard for further contracts. Ja, ‘springbræt’ kan fint oversættes med ‘springboard’. Tjek en hvilken som helst engelsk ordbog på nettet, hvor du vil finde, at forklaringen er den samme som på dansk – nemlig noget, som hjælper til at sætte en aktivitet i gang (Merriam-Webster Dictionary)

With her outstanding research background, she was a great sparring partner in developing my ideas. Sparringspartner kan på engelsk såvel som på dansk bruges enten som et bokseudtryk eller i overført betydning om en person, man har seriøse men venskabelige diskussioner med, forklarer den engelske ordbog (Cambridge Dictionary).

Work on the project is in full swing. Måske en frase, der kan få hårene til at rejse sig hos nogle danskere, men den er lige så korrekt på engelsk, som den er på dansk, og betydningen er den samme, nemlig at noget er på et højt aktivitetsniveau (Merriam-Webster Dictionary).

De tre eksempler er det man kan kalde ’idiomatiske’ udtryk, dvs. vendinger, som bruger et billede til at udtrykke en bestemt betydning. Og listen over den slags sammenfaldende udtryk på dansk og engelsk er længere, end man måske umiddelbart tror. Det skyldes, at vi har lånt og udvekslet udtryk med hinanden gennem hundredvis af år – og stadig gør det. Men det skyldes formentlig også, at de sproglige billeder udspringer af noget kulturelt, og at dansk og engelsk kultur er ikke fjernere fra hinanden, end at mange af billederne er de samme.

For eksempel bruger man på begge sprog udtrykket en ’varm kartoffel’ eller ’hot potato’, men det gør man formentlig ikke på kinesisk, hvor kartofler er et sjældnere indslag på menukortet. ’Springbræt’ og ’sparringspartner’ i eksemplerne ovenfor bruger billeder fra sportens verden, og her er det en forudsætning, at der er et fælles kulturelt udgangspunkt, hvor gymnastik og boksning er kendte sportsdiscipliner.

Summa summarum: Sommetider skal man lade være at gøre tingene mere besværlige for sig selv end højst nødvendigt, når man oversætter, men simpelt hen bruge det udtryk, der ligger lige for. Problemet er selvfølgelig bare, at det langt fra altid er en skudsikker strategi. Så ville oversættelse jo ikke være nogen kunst. Udfordringen med faste udtryk og metaforer er netop, at de tit og ofte er helt forskellige fra sprog til sprog. Og hvis man overfører et udtryk direkte fra dansk til engelsk, som ikke findes, kan man komme gruelig galt af sted. Tænk bare på Bertel Haarder, der fortalte sine ministerkolleger i EU, at ”Normally I say, early to bed and up with the cock”. Eller tidligere kulturminister Jytte Hilden, som satte ”The prick over the i”. For slet ikke at tale om tidligere landstræner Ricard Møller Nielsen, som var leveringsdygtig i flere legendariske citater, for eksempel da han forklarede pressen, at man måtte ”screw down the expectations”, og at han havde skiftet taktik, så nu ville man ”play with long balls!”

Sådan bliver du en stjerne ved forhandlingsbordet

Føler du dig sikker i din rolle, når du skal forhandle i udlandet? Eller bliver du ind imellem i tvivl om, hvordan du skal gebærde dig i en kultur, du ikke kender? Hvilke spilleregler der gælder i forhandlingslokalet og ikke mindst udenfor? Og på om dine engelskkundskaber slår til?

Her er fem ting, du bør overveje, når du skal forhandle i udlandet

1) Start med at forhandle med dig selv.

Enhver god forhandling starter med, at du forhandler med sig selv – hvad kan du opnå med forhandlingen, hvor ligger dine usikkerheder, og hvad kan udfaldet af forhandlingen betyde for din egen karriere. Når du har de ting på plads, kan du bedre træffe hurtige beslutninger, når selve forhandlingen går i gang – og du har et godt udgangspunkt for næste fase, nemlig forhandlingen med dit team.

2) Hav styr på dit bagland.

Læg en strategi sammen med dit team og definer jeres mål. Læg jer fast på, hvor langt du kan gå i forhandlingen, så I allesammen er enige om, hvad dit mandat er. Veldefinerede mål og aftaler gør dig mere sikker i forhandlingssituationen og forhindrer, at der efterfølgende opstår uenigheder internt i teamet.

3) Skab en relation til din modpart.

Vær bevidst om, at forhandlingen med din modpart allerede er i fuld gang, længe inden I sætter jer til forhandlingsbordet. De uformelle snakke i taxaen eller over morgenkaffen er med til at skabe tillid og goodwill. Vis at du interesserer dig for den anden part, fx ved at lære nogle høflighedsfraser på modpartens sprog eller tjekke op på de seneste nyheder i det land, han eller hun kommer fra.

4) Forså din modparts kultur.

Sæt dig ind i modpartens kulturelle baggrund. Som danskere er vi tilbøjelige til at tro, vi kan klare os igennem med vores humor og uformelle stil, men man kan meget let komme til at træde ved siden af. En humoristisk bemærkning, der falder til jorden, eller manglende respekt for modpartens status og interne hierarki kan være i bedste fald pinlig og i værste fald en showstopper. Hvis du er i tvivl om modpartens kulturelle spilleregler, så spørg – på den måde viser du også interesse og respekt for hans eller hendes kultur og konventioner.

5) Tal engelsk så man forstår det – og glem din sproglige forfængelighed.

Engelsk er som oftest ’the language of negotiations’, men det er sjældent (begge) forhandlingspartnernes modersmål. Det kan nemt føre til misforståelser. Afklar derfor løbende, at I mener det samme med de ord, I bruger. Og tænk mindre på, hvor elegant det lyder, når du taler engelsk, og mere på, om modparten forstår, hvad du siger. Som vi plejer at sige til vores kursister: ’You’re not attending a language beauty contest!’. Hos GlobalDenmark har vi mange års erfaring i at træne folk til at deltage i internationale forhandlinger. Vil du være en skarpere international forhandler? Og måske også blive klogere på, hvad man ikke skal gøre? Så klik ind og læs mere om vores kurser i forhandlingsteknik, og om hvordan de har hjulpet andre til succes ved forhandlingsbordet.

Vejen til en vellykket præsentation

Selv en garvet foredragsholder kan få nerver på – og det er helt okay

Peter går op på scenen og skal fortælle om sine erfaringer med det kinesiske marked. Hans publikum er erhvervsfolk og består først og fremmest af midaldrende mænd og kvinder, som alle udstråler kontrol og selvsikkerhed. Peter mærker, hvordan publikums øjne følger ham på hans vej op på podiet, en vandretur på ca. 8 meter. Uden at være meget nervøs, kan Peter godt mærke, at pulsen stiger en anelse – han har holdt mange foredrag før, men kan stadig nyde det lille sus, det giver at stå overfor et publikum. Han ved nemlig af erfaring, at en lille smule nervøsitet er godt for ham, for så er han lidt skarpere. Og det får han brug for i dag, for der er tale om en krævende skare tilhørere: de vil stimuleres, inspireres og informeres.

God kontakt med tilhørerne styrker selvtilliden og samspillet med publikum

Peters blik fanger en tilhører, han talte med, før dørene til foredragssalen blev åbnet. De nikker kort til hinanden. Peter tager en dyb indånding og mærker, at hans krop rettes ud. Der bliver stille i salen. Peter smiler, endnu en tilhører smiler tilbage. Peter holder sit foredrag. Instinktivt holder han øje med sine tilhørere. Er der en, der keder sig? Han ser en nikke eftertænksomt, en anden smiler opmærksomt – jo, det går da meget godt, tænker Peter.

Læg mærke til, hvor meget der foregår mellem Peter og hans tilhørere. Øjenkontakt, nik, smil, alvor – alt sammen kommunikation, der ikke har noget med indholdet af foredraget at gøre, men er afgørende for hvad publikum får ud af det.

Lad de vigtigste pointer stå på den sidste slide

Peter slutter sit foredrag af med sine fem vigtigste pointer, som følges op af fem simple bullets på PowerPointen – de bliver hængende på væggen, da han slutter af. Efter sin korte, lidt insisterende opsummering, holder han en lille kunstpause, hvorefter han siger tak. Peter får larmende bifald. Og sliden med de fem pointer er stadig på væggen, da han takker for bifaldet og inviterer til spørgsmål. Publikum kigger op på sliden, og der kommer nogle gode, interessante spørgsmål og kommentarer. Det var et godt foredrag.

Skab kontakt med publikum allerede før foredraget går i gang

Peter er opmærksom på, at han er ”på” allerede ude i receptionen, hvor deltagerne drikker kaffe inden foredraget går i gang. Her havde han en kort snak med flere af de ventende tilhørere. Da han fangede deres blik under foredraget, nikkede de tilbage.

På den måde havde Peter allerede skabt en god kontakt med nogle af tilhørerne inden selve foredraget, og det var med til at styrke både hans selvtillid og samspillet med tilhørerne, da han gik på.

Summa summarum: Et foredrag kan være indholdsmæssigt udmærket, men hvis der ikke er opmærksomhed på kommunikationen og kontakten mellem taleren og tilhørerne, kan gode og vigtige pointer gå tabt. Peter nød godt af den subtile kommunikation, der sker mellem indlægsholderen og publikum. Den bidrog til, at foredraget blev en god oplevelse for publikum og ham selv.

Vil du også styrke din præsentationsteknik? Læs mere om vores kurser inden for præsentationsteknik her.

Kan man lave lige så god undervisning online, som når man mødes ansigt til ansigt?

GlobalDenmark måtte på rekordtid omlægge sine kurser til onlineundervisning, da landet lukkede ned d. 11. marts. Nu, omkring et halvt år senere, føler underviserne sig godt hjemme i de nye virtuelle omgivelser. Her giver tre af dem deres bud på, hvordan man kan give kursisterne samme gode oplevelse og faglige udbytte online, som når man mødes fysisk.

“Al god undervisning handler om at være til stede. Så for mig var det store spørgsmål: ’Kan man være til stede i det virtuelle?’ Og åbenbaringen var, at det kan man!”, siger Claus Adam Jarløv, som er direktør i GlobalDenmark og har undervist virksomhedsledere, forskere og politikere i kommunikation og international forhandling i mere end 30 år.

Det kræver en bevidst indsats at give kursisterne samme oplevelse af nærvær og tilstedeværelse, når de kun kan se underviseren og hinanden på skærmen. Men hvis man planlægger kurset, så der bliver mulighed for socialt samvær, kan man gøre meget for at kompensere for det sociale tab, der følger med den fysiske afstand. Det er en af de vigtigste erfaringer, man har gjort sig hos GlobalDenmark, fortæller Claus Adam Jarløv.

En lige så vigtig pointe er, at man godt kan skabe samme faglige værdi for deltagerne på et onlinekursus. Men det kræver, at underviseren er meget eksplicit i sine instrukser og giver endnu mere af sig selv – så deltagerne kan mærke engagementet helt ud igennem skærmen.

Socialt samvær på programmet

“Vi har skrappe regler for, hvordan vi skal hygge os. Vi siger ind imellem til kursisterne: ’Nu skal vi have det sjovt og tale om noget, der ikke har med sagen at gøre”, forklarer Claus Adam Jarløv.

Derfor er der i løbet af dagen sat tid af til pauser, hvor ordet er frit – fuldstændig som når man på et almindeligt kursus sludrer hen over kaffebordet eller frokostbuffeten.

Mark Simpson, som underviser i blandt andet skriftlig akademisk formidling og præsentationsteknik hos GlobalDenmark, understreger ligesom Claus Adam Jarløv vigtigheden af det sociale og det menneskelige aspekt:

“Mit job som underviser er at skabe nærvær og fællesskab blandt deltagerne. Og en af de mest interessante ting, jeg har lært, er, hvor vigtigt det er at irammesætteprocessen for at skabe et socialt fællesskab. Jeg starter altid med at sige til kursisterne: ’Det, vi mangler online, er nærvær. Så lad os forpligte os til at være nærværende over for hinanden. Lad os have det rart sammen.’ Og så kan jeg se i folks ansigtsudtryk, at de får sådan en aha-oplevelse.”

Nye fysiske rammer – men indholdet er grundlæggende det samme

Selvom de fysiske rammer er anderledes, er essensen i undervisningen den samme. Det er en helt central pointe, siger Mark Simpson:

“Det allervigtigste for mig, når jeg underviser, er, at hvert eneste sekund af deltagerens tid sammen med mig er relevant. Og i bund og grund er det fuldstændig de samme spørgsmål, man stiller sig selv online som offline: Fungerer det for dig? Går mit budskab igennem? Lærer du noget?”

De tre undervisere er enige om, at det altid er indholdet, der tæller, og når undervisningen rykker online, må man så prøve at tilpasse de fysiske rammer, så godt man kan for at give deltagerne samme faglige udbytte. Og erfaringen er indtil nu, at det faktisk godt kan lade sig gøre at formidle samme indhold og skabe samme værdi for kursisterne i det virtuelle rum som i det fysiske.

Sværere at aflæse deltagernes reaktioner

Onlineformatet gør det vanskeligere at fornemme, hvordan kursisterne reagerer på undervisningen. Men hvis man giver sig tid og er bevidst om det, kan man godt mærke folks reaktioner, selvom man ikke er fysisk til stede i samme rum – i hvert fald når man har med en mindre gruppe at gøre, mener Mark Simpson.

Helt konkret beder han altid deltagerne om – hvis teknikken tillader det – at slå video til i Zoom, så han kan se deres ansigter, og så holder han løbende øje med deres ansigtsudtryk. Er der nogen, der ser ud som om, de har noget på hjerte? Nogen, der kigger væk eller virker fraværende? I så fald kan han godt finde på at inddrage vedkommende ved at stille et spørgsmål eller bede dem give deres besyv med – ligesom på et almindeligt fysisk kursus.

Hvis man har med en større gruppe at gøre, er det særligt vanskeligt at aflæse folk, mener Ann Britt Donovan, som underviser i blandt andet akademisk formidling og engelsk for administrative medarbejdere:

“Når man er fysisk til stede i samme lokale, kan man næsten altid se, hvis der er nogen, der gerne vil i kontakt med én, for så har man ligesom et panoramablik ud over rummet. Det er svært, når man er online med en større gruppe på 20 kursister eller mere, for du kan jo ikke kan holde øje med alle på skærmen på én gang – samtidig med, at der er rigtig meget andet, du skal holde styr på som underviser”.

En god måde at afhjælpe det problem på er, at man altid er mindst to undervisere på, i hvert fald hvis man har mange kursister. Så kan den ene holde øje med deltagerne (både billederne på skærmen og kommentarer i chatten), besvare deres spørgsmål, hjælpe med eventuelle tekniske problemer og give ordet til dem, der ønsker at byde ind, mens den anden underviser kan koncentrere sig om selve undervisningen.

Muligheder for interaktion i undervisningen

“Normalt når jeg underviser, kan jeg godt finde på pludselig at stille nogen et spørgsmål, selvom de ikke har markeret”, fortæller Claus Adam Jarløv.

Men når man er på Zoom, skal man passe på med at trække deltagerne ‘ufrivilligt’ ind i diskussionen helt uden varsel, advarer han, for når folk sidder afslappet hjemme ved køkkenbordet, kan det godt virke overvældende pludselig at blive ‘peget ud’ – i højere grad end hvis man sidder i et kursuslokale og er ude af sin private sfære. Så dem, der ikke selv melder sig på banen, kan være sværere at få med i diskussionen, når undervisningen er rykket online, mener han.

En god måde at aktivere kursisterne på er at bede dem deltage i en afstemning på Zoom (som er GlobalDenmarks foretrukne platform), hvor de skal tage stilling til et bestemt emne, fortæller Ann Britt Donovan. Det skal helst være noget meget konkret, som deltagerne så eventuelt kan diskutere bagefter.

Og så fungerer gruppearbejde mindst lige så godt online som offline, har de tre undervisere erfaret. I Zoom, som man har valgt at bruge hos GlobalDenmark, er det nemt og hurtigt at oprette virtuelle grupperum, hvor deltagerne kan mødes og diskutere et emne eller arbejde sammen om en opgave eller en tekst.

Nye krav til underviseren

Omstillingen til onlineundervisning har været en udfordring på godt og ondt for både undervisere og kursister. Begge parter skulle meget hurtigt vænne sig til at bruge den nye teknologi, og det har ikke været uden startvanskeligheder.

“Det var et helt nyt medie for mig, så i begyndelsen var jeg hele tiden bange for, om jeg nu gjorde det rigtigt og havde husket det hele. Der er mange flere ting at holde styr på, end når man står i et undervisningslokale og kan have al sin opmærksomhed på kursusdeltagerne”, fortæller Ann Britt Donovan.

Samtidig oplever hun et behov for at være endnu mere til stede, hvis man skal fange og fastholde deltagernes opmærksomhed i det virtuelle rum:

“Man skal være up close and personal. Helt bogstaveligt være tæt på kameraet. Det, der tit virker godt på folk, er et levende ansigt. Og så skal man give rigtig meget af sig selv, så deltagerne kan mærke, at man er engageret i emnet”, siger hun.

En anden ting, man som underviser skal være opmærksom på, er, at man skal være ekstremt tydelig i sine instrukser. Alle de ting, der giver sig selv eller nemt kan afklares, når man er fysisk sammen, skal siges højt eller meldes ud på skrift, når kurset er online. Derfor modtager deltagerne forud for kurset meget udførlige beskrivelser af rammen for kurset, og undervejs er underviserne bevidste om at være eksplicitte om alt hvad der sker og skal til at ske:

“Det nytter ikke, at man bare siger, at nu tager vi lige en lille pause. Man er nødt til at sige: ‘Nu holder vi 10 minutters pause, og så mødes vi i dette online-rum kl. 10.25’”, siger Claus Adam Jarløv. Og så må man aldrig være stille, supplerer Mark Simpson:

“Hvis man for eksempel skal skifte rundt mellem forskellige slideshows eller finde en fil på sin computer, så er man nødt til at sige højt, at det er det, der sker, for ellers tror kursisterne måske, at forbindelsen er røget, eller at der er noget galt med lyden.”  

Til gengæld skal man kunne håndtere, at der er helt stille i den anden ende, og det kan godt være en udfordring, fortæller Claus Adam Jarløv:

“Det er en besynderlig følelse at sidde og holde et webinar for en større gruppe og tale med passion og interesse om et emne uden at ane, om der er nogen, der hører en pind af, hvad man siger. Og hvis man finder på at sige noget, der er en lille smule sjovt, så ved man ikke, om der er nogen, der griner. Så på den måde kan man godt ind imellem føle mig lidt kejtet i det virtuelle.”

Gode ting vi kan tage med os videre

På trods af de forskellige benspænd og uvante situationer er underviserne enige om, at online-undervisning er kommet for at blive hos GlobalDenmark.

“Allerede før corona havde vi arbejdet på at tilbyde fjernbaseret undervisning for eksempel til forskere eller erhvervsfolk i udlandet. Med nedlukningen i marts blev der pludselig sat skub i planerne, og der er ingen tvivl om, at vi kommer til at fortsætte med online-kurser, også i en verden uden corona-restriktioner”, siger Claus Adam Jarløv, og peger primært på tre grunde:

 • Der er ingen geografiske begrænsninger
 • Man kan give kursisterne samme faglige udbytte og i høj grad også genskabe den sociale værdi
 • Teknologien rummer mange fleksible muligheder for fx gruppearbejde og interaktion med og mellem deltagerne

Så for at vende tilbage til spørgsmålet i overskriften – ‘Kan man lave lige så god undervisning online, som når man mødes ansigt til ansigt?’, så er svaret et langt stykke hen ad vejen at ja, det kan man, mener de tre undervisere.

Nogle emner egner sig dog bedre til online-undervisning end andre, og en generel tommelfingerregel er, at jo mere konkret kursusindholdet er, jo bedre egner det sig til virtuel undervisning.

Den enkelte kursists oplevelse af et online-kursus kan afhænge af, hvordan man er skruet sammen som menneske, mener Claus Adam Jarløv. Hvis man selv er lidt introvert, trives man måske fint med at følge et kursus hjemmefra, men hvis man er meget ekstrovert, kan man godt savne det sociale fysiske samvær, man normalt oplever på et kursus. Overordnet har tilbagemeldingerne fra kursisterne dog helt overvejende været positiv.

De mange gode erfaringer til trods bliver online-undervisning i fremtiden et supplement – og ikke en erstatning for fysiske kurser hos GlobalDenmark, og underviserne glæder sig til igen at mødes ansigt til ansigt med flere kursister, efterhånden som situationen tillader det.

5 gode råd til din online undervisning:

 • Sæt socialt samvær på programmet.
  På den måde kan man genskabe noget af det, der går tabt, når man ikke mødes fysisk. For mange er en god snak i kaffepausen en vigtig del af det at være på kursus, og det kan man faktisk godt fastholde, hvis man planlægger det. Samtidig er det vigtigt for deltagerne at få en pause og hvile hovedet ind imellem.
 • Vær altid mere end én underviser på.
  På den måde kan hovedunderviseren koncentrere sig om selve indholdet og interaktionen med deltagerne, mens en anden underviser kan holde øje med chatten, hjælpe med eventuelle tekniske problemer mv.
 • Bed deltagerne om at være på med video (hvis teknikken tillader det).
  På den måde kan man se folks ansigtsudtryk, fornemme om de virker fraværende, og eventuelt stille et spørgsmål for at engagere folk.
 • Vær eksplicit om alt hvad der foregår.
  På den måde undgår du usikkerhed og forvirring hos deltagerne. Send detaljerede instrukser ud før kurset og vær tydelig undervejs, så deltagerne aldrig er i tvivl om, hvad der foregår, og hvad der skal til at ske. Bed også deltagerne om at melde klart ud, hvis der er noget, de ikke forstår.
 • Gå tæt på kameraet.
  På den måde har deltagerne et levende ansigt at se på, og når de kan mærke dit engagement, er det med til øge deres.

Feedback: en kilde til ængstelse og læring

Sådan gør du feedback til et stærkt læringsværktøj, også under en corona-epidemi

Feedback kan være et uvurderligt redskab og samtidig en proces, der er rundet af hykleri, forløjethed og en farlig forhåndsantagelse af, at vi har en fælles forståelse af vores fælles verden. Feedback er enten brutal (“her siger vi tingene ligeud”) eller vag, sukkersød sniksnak (“her har vi en rosekultur”) – derfor bruges feedback som konstruktivt og systematisk læringsredskab alt for sjældent. Jeg har tre tips til god feedback:

 1. Skab en formel ramme om feedback, som begge parter forstår
 2. Gør feedback til et fælles anliggende som grundlag for diskussion og refleksion
 3. Vær opmærksom på, at uinviteret feedback kan være et overgreb

MandagMorgen bragte i januar en fortræffelig artikel om feedback med titlen ”Sådan undgår du, at din feedback bliver til feedbank”, skrevet af  erhvervspsykologerne Mathias Hovind og Susanne Clausager Dalgaard. 

Artiklen tager afsæt i tre ting, man som leder skal undgå, når man giver feedback. Meget interessant og en dejlig distraktion fra corona-tumulten. Artiklen har inspireret mig til et par betragtninger om feedback.

Som sagt kan man opleve feedback forbundet med forløjethed og hykleri. Hykleriet skyldes i høj grad, at vi er sociale individer, der gerne vil gøre “det rigtige” for at blive et accepteret medlem af den gruppe, vi identificerer os med. Vi går gerne langt for at bevare vores tilhørsforhold i gruppen. Vi bruger et fælles sprog, griner af de samme jokes, lytter til den samme musik osv. Vi siger ting, vi ikke mener og giver gerne køb på vores eget velbefindende. Det er ikke nødvendigvis af det gode, hverken privat eller professionelt.

Når chefen skal give en medarbejder feedback, eller når en kollega giver en anden kollega feedback, kan følelser blive såret, og der kan opstå usikkerhed over, hvad feedbacken egentlig gik ud på. Det er lidt af et minefelt, hvis man ikke er opmærksom på, hvad der er på spil.

Lad os forestille os, at Peter, som i går holdt et indlæg i afdelingen, her til morgen bliver opsøgt af Birgitte, der siger, “Peter, hvis jeg lige må give dig lidt feedback på dit indlæg i går”. Peter, som ikke var særligt begejstret for gårsdagens præstation og i dag døjer med lidt hovedpine, lyver og siger “ja tak”, selvom han helst vil være fri.

Birgitte nævner med et smil, at “du jo var meget nervøs og missede en del pointer, men ellers var det sådan set OK”. Peter får det en del dårligere af den smilende feedback, og da Birgitte er færdig, siger han “tak”. Men indeni er han frustreret og måske endda lidt hævntørstig. Han havde slet ikke følt sig særlig nervøs. Hvad bilder hun sig ind? Det hele pakket ind i taknemmelighed og smil. Birgitte har en klar fornemmelse af, at Peter tog vel imod hendes feedback. Han sagde jo tak, men bag Peters facade er der tumult og irritation.

Birgitte mente det sikkert godt, og antog, at Peter var lige så parat til at modtage feedback, som hun var til at give feedback. Uden at vide det, begik Birgitte et overgreb på Peter. Hvordan kunne Birgitte have undgået det? Allerede ved at hun spørger, om hun måtte give Peter feedback, begår Birgitte et overgreb. For Peter vil altid sige ja, uanset om han mener det eller ej. Hvis han sagde nej, vil hans tilhørsforhold i gruppen være truet.

Feedback er, som forfatterne til indlægget i MandagMorgen også konkluderer, et fælles anliggende. At give og modtage feedback er lige værdifuldt for begge parter, hvis der et fælles mål. Hvis vi skal styre udenom hykleriet, forløjetheden og de farlige forhåndsantagelser, skal der være en fælles forståelse for hvordan og hvornår, vi giver hinanden feedback, uanset om vi er ledere eller kolleger.

Feedback er et psykologisk minefelt, hvor tone, kropssprog, humor, ironi m.m. kan have afgørende betydning for, om budskabet bliver forstået. Kulturelle forskelle stiller særlige krav til den måde, vi kommunikerer på. Vi har måske samme arbejdssprog, men har sandsynligvis et helt forskelligt syn på værdier og begreber som fx hierarkier, kritik, slang m.m. Risikoen for at blive misforstået er overhængende, hvis vi uden videre antager, at vi forstår hinanden. Feedback skal være klar, venlig og uden underfundigheder.

Den klare kommunikation i konstruktiv feedback får en særlig betydning i disse corona-tider, hvor vi kan forvente, at en stor del af vores møder i endnu højere grad foregår digitalt. Det kan være pr. e-mail, Zoom, Skype el.l. Det gælder sikkert også feedback. Når vi mødes digitalt, er vi delvist frataget de vigtige sociale signaler, vi sender og modtager, når vi mødes fysisk. Hvis feedback gennem digitale medier skal lykkes, er fokus på den klare, venlige kommunikation afgørende. Der skal derfor være en procedure, som alle parter er bekendt med og kan identificere sig med.

Antagelsen om, at vi har samme forståelse af vores verden og dens begreber, er det rene gift for konstruktiv feedback. Den fælles forståelse af, hvorfor, hvornår og hvordan, vi giver feedback, baner til gengæld vejen for et uvurderligt læringsværktøj. Forudsætningen for at Birgittes feedback virker er, at både Peter og Birgitte er enige om, at der en forventning om at give og modtage feedback. Og det er Peter, der skal invitere til feedback fra kollegaen Birgitte.

Hvis Birgitte var Peters chef, ville der være en forventning om, at hun giver Peter feedback uden, at han inviterer til det. Under alle omstændigheder er der tale om et fælles anliggende. Peter og Birgitte skal begge på forhånd være vidende om, hvornår og hvordan feedbacken skal formuleres. Modtageren af feedback vil nemlig altid være sårbar, og derfor gør giveren af feedback klogt i at undgå spekulation i følelser og antagelser, der kan forplumre det konstruktive budskab. Feedback er i min optik en formel proces – en procedure – der skaber basis for fælles refleksion og eftertanke.

GlobalDenmark arbejder vi med feedback på tværs af kulturer. Vores model – DIDS – skaber et fælles trygt læringsmiljø på tværs af nationale, faglige og personlige kulturer. 2600 ph.d.-studerende verden over har de seneste 10 år stiftet bekendtskab med vores feedback-metode, og adskillige er vendt tilbage med bemærkningen ”It works!”.

Læs mere om GlobalDenmarks kursus om i tværkulturel feedback her.

Her er en artikel om DIDS som værktøj i det globale forskerteam.

Tak til Mathias Hovind og Susanne Clausager Dalgaard for en lille corona-distraktion!

How to develop into a star international negotiator

This article is for anyone who engages in negotiating in general, and international, cross-cultural negotiations in particular. In the article, I explore theoretical aspects of negotiating coupled with my practical experience in the field.

The subject is the negotiation framework, i.e. the multitude of negotiations that are necessary for successful negotiation results. I was inspired by Daniel Kahneman’s two systems of thinking: instincts and emotions versus logic and reflection. I introduce the concept GlobalCompetence® as an approach to couple multiple competences that constitute the basis for successful international negotiating in a cross-cultural environment.

The tips and insights presented in the article are derived from my more than 30 years’ experience as a cross-cultural negotiation consultant and trainer. I firmly believe that establishing the negotiation framework is a prerequisite for sustainable negotiation results.

Truly successful international negotiators succeed not in spite of cultural differences, but because of them. That is what this article is about.

The layers of the negotiation framework: five tips

1st layer: Yourself

The tip: Be honest to yourself, loyal to your own interests and to your team

2nd layer: Your base

The tip: Make sure that your team is aligned before you negotiate

3rd layer: The personal relationship with your counterpart

The tip: Establish trust and rapport before the core negotiation

4th layer: Cross-cultural differences

The tip: Understand key characteristics of your counterpart’s culture

5th layer: Language pitfalls

The tip: Focus on concepts, not words – avoid assumptions

Read more about each tip below.

The negotiation framework

Successful international negotiating requires a multitude of insights and techniques. For negotiators to succeed, they can’t merely focus on “getting that deal”. International negotiating consists of numerous aspects. Awareness of the complexity of international negotiations is a prerequisite for sustainable negotiation results. In this article, we make a distinction between the framework of negotiation and the core negotiation. The core negotiation – the “what” – which involves technical insights, negotiation strategy, management, etc. will be addressed in a later blog.

Here we offer five tips that address the framework of negotiation, or the competences required for successful international negotiation: The “how”. The negotiation framework is the foundation for the successful cross-cultural negotiator. The negotiation framework comprises a hierarchy of five layers, each dependent on the other, and each subject to negotiation.

Fast and slow thinking

Mastering the five layers of the negotiation framework enables international negotiators – or any negotiator for that matter – to act promptly and relevantly in the core negotiation. In his book Thinking, Fast and Slow economist/psychologist Daniel Kahneman discusses how we may respond instinctively when under pressure: thinking fast. Fast thinking is sometimes necessary as a survival mechanism. The mechanism is associated with a simple, narrow focus. “I want my business to survive the Corona crisis”; “I am not interested in the global crisis, because I’ve got something in my eye”. In negotiation, fast thinking could be triggered by the negotiator’s desperate need to win that contract. Fast thinking only works if it’s coupled with slow thinking: analysis, reflection, dilemmas, etc.

The negotiation framework enables negotiators to think fast on the basis of slow thinking. “I want my business to survive the Corona crisis, but first we must make sure that the spread of the virus is contained”; “Much as I need that contract now, perhaps we should look further into what we discussed yesterday over that cup of coffee.” Successful international negotiations get the best of both worlds because their framework is generated by slow thinking, which enables them to think fast and appropriately.

The negotiator’s framework: five layers

The first layer of negotiation: You

Successful negotiators know that it all starts with negotiating with themselves, the first layer: Take Peter, for example: he considers his situation, his doubts, gut feelings, his own career, etc. Peter negotiates with himself about his negotiation position, not forgetting his own career prospects. The first layer enables Peter to think fast when necessary, because he has given it due attention in advance. This makes him able to move to the next layer: negotiating with his team.

The second layer of negotiation: Your team

Peter negotiates with his team and superiors: They work out a strategy, define objectives and how far Peter can go, etc. For Peter to feel that he has his team behind him during the negotiation, and after it, is crucial. Negotiations that failed often end in internal blame games with a lot of energy being spent on whose fault it was. This may well have long-term implications for the future of the team. Peter is aware of it and makes sure that his team is on the same page when planning the negotiation. Negotiating team alignment is the second layer.

The third layer of negotiation: The relationship with the counterpart

When meeting his counterparts for the first time, Peter greets them, remembers not to shake hands with them in these Corona-ridden times, but remembers to exchange courteous remarks with them. Successful negotiators establish relationships — the third layer — knowing that the negotiation is already in full swing at the very moment they meet their counterpart. The informal conversation in the lobby, in the taxi or on the plane generates trust and goodwill. Peter will also have learned to say “Pleased to meet you” in his counterpart’s language.

The fourth layer of negotiation: Understand the counterpart’s cultural background

International negotiators are curious about their counterpart’s cultural background, the fourth layer. They make an effort to understand the other side. The reason for Peter exploring the counterpart’s cultural roots is for him to be aware of what to say – and what not to say – and how to behave in the best way possible.

Peter is used to working in very flat hierarchies where it can be difficult to see who is the intern, and who is the boss. Perhaps Peter’s counterparts pay more attention to status and titles?  Understanding the counterpart’s culture, Peter is aware of what tone to use, how is own status is be demonstrated and whom to talk to talk to when things are becoming difficult. If Peter is in doubt about what to say or do, he may ask his counterpart for advice. Peter will almost invariably get a highly useful answer. He will have generated trust and respect because he has shown interest in his counterpart’s culture.

Peter once met a very angry counterpart, Mr Lee, who felt disrespectfully treated by the staff at a hotel in Denmark which Peter had recommended. Mr Lee’s fury could have become a threat to Peter’s negotiation. Rather than trying to sort it out himself (thinking fast!), he said “I fully understand that you find this unacceptable. I will immediately talk to the hotel manager, and I’m sure he will sort it out”.

By showing empathy and taking the case to the highest level possible, the issue was quickly resolved to everybody’s satisfaction. Mr Lee’s background was rooted in a highly hierarchical culture — Peter was aware of this and acted accordingly.

The fifth layer of negotiation: The language

Negotiating is about arriving at an agreement with another party. For this to happen, we must communicate with each other. We use a shared language with which we assume we can express ourselves and be understood. This can be a language other than our mother tongue. Whereas Peter will have learned a few polite phrases in the counterpart’s language, English is the language he generally uses as an international negotiator.

How can international negotiators be sure that they actually understand each other? Can Peter assume that his counterparts understand the words in the same way as he does? Successful international negotiators go beyond words and check what the words stand for as part of the negotiation. Peter does that through conversation and lots of interested questions. He knows that assuming sameness of understanding is poison for international negotiators. Negotiating language issues is the fifth layer of the negotiation framework.

The negotiator’s “radar”: From single focus to a broad outlook

The negotiator who has one objective in mind – “winning” – is likely to fail in the long term. Negotiators’ tunnel vision – thinking fast with a single focus – makes them blind to possibilities and opportunities that could have turned mediocre results into sustainable, durable and valuable outcomes. The negotiator’s tunnel vision generates blinkered and narrow-minded results – if any.

GlobalCompetence is an approach developed by GlobalDenmark that integrates multiple competences and disciplines: personal, linguistic, cultural and technical. A competence may be valuable in its own right; for it to generate sustainable results personally and professionally, it must be coupled with other competences.

GlobalCompetence is a holistic approach that ensures that Peter can work in many different negotiation environments, without losing his own authenticity – and, ultimately, nurturing his keen interest in learning from others. Peter is rarely pushed out of his comfort zone; rather, GlobalCompetence has extended his comfort zone.

Successful negotiating requires a “radar approach” that keeps an eye on the many layers of the negotiation process. Many layers of different competences playing together like a symphony orchestra. The musicians will have to act immediately, but on the basis of a lot of practice and knowledge about the music. GlobalCompetence paves the way for fast thinking on the basis of slow-thinking analysis and reflection. This approach makes durable and mutually valuable negotiation results in a cross-cultural environment much more likely. Drawing on his multilayer awareness of the negotiation framework makes Peter able to think fast on the basis of slow thinking.

Moving from the framework to the core negotiation

The literature on negotiating has long focused on the desirability of all sides winning: “win-win”. You may ask yourself if negotiating is always about winning and losing? If we have once won, do we then stand to lose next time we meet? Do we stand to gain more than we initially expected?

In our experience over the past more than 30 years, many negotiations may appear to have succeeded without the negotiator’s knowing why. The ostensible success may disguise a lot of potential opportunities that were never properly explored. An apparently “good” negotiation result may turn out to be a rather bad one.

Many of our clients have become brilliant negotiators through a “learning-by-doing process”. This implies that these negotiators may well have done a lot of damage before they had ended up acquiring their skills. Others may be brilliant technically, but don’t pay enough attention what’s really going on in the minds of their counterparts. If their attitude towards the negotiation process focuses merely on “getting the deal”, they go blind and deaf to better deals. They are victimised by fast thinking.

Successful international negotiators know how to identify potential opportunities through their ability to navigate in the many layers of negotiation. This broad outlook, which includes the five layers of negotiation, is made possible by our GlobalCompetence approach. Successful international negotiators benefit from fast thinking – because it is coupled to the analysis, reflection and dilemmas emanating from slow thinking.

We must integrate at least five layers in the negotiation framework before the international negotiator can engage in the “core negotiation”: the contract, the deal. This happens at meetings, in telephone conversations, emails etc. Communication is a prerequisite for negotiation, which permeates the five layers of the negotiation framework.

Through various techniques, we seek to achieve a result that is as beneficial to us as possible. Whether we should actually work on ensuring equal benefits for the other side depends on our interests. If we aim at the best possible results, the five layers – encapsulated in GlobalCompetence® – in negotiating are inescapable. In a later article, we will discuss the core negotiation.

Five layers of the negotiation framework – five tips

Be honest about yourself as your own negotiation counterpart. What are your personal interests in the negotiation? Will the negotiation be affected by your career dreams, your ethical outlook or general identification with the process?

Negotiate properly with your team – they may not necessarily share your interests, even if they seem to. Your colleagues and superiors are your negotiation counterparts, too. Team alignment is essential!

Build relationships: In the cross-cultural setting, negotiating begins with building a relationship with your counterpart. A personal relationship opens the door to invaluable insights: at the restaurant, in the taxi, in the lobby, etc.

Understand the cultural background of your counterpart: hierarchies, dress code, politeness, etc. read about this in relevant textbooks and guides. If in doubt, ask!

Focus on concepts, not words: when negotiators communicate, they can never be completely sure that the counterpart understands a message as intended. Discuss what the words stand for – never assume sameness of understanding when the working language is not the parties’ mother tongue!

What is GlobalDenmark?

Established in 1985, GlobalDenmark is a cross-cultural communication consultancy. Claus Adam Jarløv conceived an approach that bridges many competences in the same person, which was later to become known as GlobalCompetence. Researchers must couple their technical knowledge with communication and negotiation skills for their research to generate value in the world. Likewise, international negotiators use a cluster of skills, such as language, cross-cultural insights, psychological acumen etc. to achieve the best possible results. This is what GlobalCompetence is all about.

GlobalDenmark specialises in enabling professionals to communicate across borders: cultural, linguistic, technical or personal borders. Focal areas include cross-cultural negotiation, presentation techniques and cross-cultural management. GlobalDenmark is a regular provider of training courses, 1-1 coaching and consultancy programmes to a wide range of enterprises, research institutions and government bodies.

Claus Adam Jarløv, the founder of GlobalDenmark, has been a lead consultant in communication and negotiation projects in Ethiopia, Morocco, Sweden, Spain and Russia in addition to Denmark.

Recommended links and references

Negotiation cases. Harvard Law School

Daniel Kahneman: Thinking, Fast and Slow, 2011

Geert Hofstede: The 6-D model of national culture

Richard D Lewis: When Cultures Collide – Leading Across Cultures – 4th edition, 2018

Chester Karrass: The Negotiating Game, Give and Take, In Business as in Life, 1994

Claus Adam Jarløv: Communicating Across Borders, 2012

7 tips on great presentations in English

This article is for anyone who would like tips on how to give a great presentation in a multicultural environment.

The 7 tips

Be formal and avoid jokes and irony

Make personal contact with your audience before you start

Be yourself, first and foremost

Then be the professional

Start with your key message

End with your key message

Make your final slide a source of inspiration for your audience to encourage questions

Have you ever

Attended a talk or a presentation where you were fighting to keep your eyes open?

Seen slides full of numbers and text, impossible to digest?

Left a presentation not really being sure what the key message was?

Not really understood the speaker’s “funny” remarks?

How can you make sure your audience doesn’t think that way about you?

Or have you, as a presenter,

Delivered a presentation where you became doubtful about whether your subject was in fact interesting to the audience?

Prepared slides you knew were overloaded with data and text?

Rounded off your presentation without much dialogue with your listeners?

Felt uneasy with the English language and the jokes you made?

And how can you make sure this doesn’t happen to you (again)?

The audience: more demanding, still polite

When I started my career as an independent communication consultant 35 years ago, it was in many ways OK for audiences to be bombarded with incomprehensible details, exposed to speakers who mumbled and who were not in sync with their audience.

In academia and in business. Audiences were used to pretending to be interested and receptive, even if they had no clue about what was happening. This is not a thing of the past.

We may still attend boring, indigestible and unfocused presentations. TED talks / presentations and social media have made audiences more demanding over the years, true. Audiences even evaluate presentations sometimes.

On top of that, more and more presentations are expected to be delivered in English, often in multi-cultural environments. But we still put up with being bored, absent-minded and perhaps even bewildered. Nodding and smiling. Audiences are generally terribly polite. All over the world.

Mistakes can be a relief

To be quite honest, some the most memorable presentations I have experienced (both as a speaker and listener) were the ones that went wrong: the projector failed, or the hosts forgot to book a room. For some reason, these mishaps often contributed to the value of a presentation  in that there was much dialogue between speaker and audience, and the speaker might – in a sweat – say: “Now, what I really wanted to tell you…” The presenter became a human being who had an important story to tell us.

Speaker and audience shared a wavelength where the speaker did not only speak to the audience but engaged in a conversation with them. Somehow cultural and linguistic barriers disappeared.

How can we make a presentation valuable and enjoyable?

I am not advocating that things must go wrong for the presentation to be successful. But perhaps we can learn a bit from what makes a talk or presentation a valuable and enjoyable experience?

How can we achieve this across cultural borders with English as the working language?

Here are the seven tips again:

Tip No 1

Formality is your protection: If you are Danish, you may want to be disarmingly informal. Don’t! Formality is your protection – jokes and irony may do wonders in Denmark, but can do damage abroad. And nobody will tell you! So, if in doubt, be formal. You can adapt your behaviour towards more informality later.

Tip No 2

Your attitude counts: We are social creatures – and presentation s are social events. Show interest in your audience by making links to which they can identify. Make personal contact and talk to people in the lobby: before you go on stage, during breaks and afterwards. Ask questions, be curious – interest in other people always works!

Tip No 3

Be you first: Before you begin your presentation, share a short story or observation of relevance to the subject of your presentation. Your style is relaxed and personal, yet respectful and polite.

Tip No 4

Be the professional next: After the more informal start, change style and become more formal and professional. It will make your audience listen to you.

Tip No 5

Start with your key message: Start your presentation with your key message or key points (“What I really want to tell you”). Your style is focused, insistent and formal.

Tip No 6

End with your key message: Putting it into the context of your presentation. Again, be focused, insistent and formal. Use the final slide with your key message.

Tip No 7

Make your presentation a social affair: The final slide with your key points will work as a source of inspiration for the audience: they qualify comments and questions. The final slide is the most precious of them all. Treat it accordingly. It encourages interaction with your listeners. Across cultural borders – also in English.

Becoming a compelling presenter: plan and practise!

There is a lot more to it, of course.

Giving presentations in a multicultural setting with English as a foreign language can be quite a challenge. But with these 7 simple tips, you stand a good chance of delivering a valuable presentation at home and abroad – you might even enjoy it yourself!

If you are interested in becoming better at giving presentations in English, then join our course: “Presentation techniques in English”

Read the course description in Danish

Read the course description in English

Will machines conquer English?

Imagine you’re at an international conference. Delegates come from all over the world and there’s the usual buzz of conversation in the lobby during the morning coffee break. Today, those conversations are very probably in English, but imagine if everyone could speak their own mother tongue AND be understood by their foreign colleagues because they are wearing an earpiece that is interpreting the conversation in real time.

This is not as far away as you may think. You can already dictate a text message in Danish into your mobile via Siri; send the message to your French friend, who can then use Google Translate to translate the text into French. Your French friend can then have Siri read the page aloud.

It’s not perfect, but the jump to the conference scenario doesn’t seem that great, and of course there’s technology around that is a little better at this than our smartphones.

If all this does transpire, then why learn a foreign language? Could this be the death of English as the lingua franca?

The future of English and machine translation

The future of English and machine translation (MT) was the subject of a recent TAUS (Translation Automation User Society) webinar. The webinar formed the basis of an internal workshop on the issue at GlobalDenmark.

There is no doubt that right now English is the dominant language of commerce, of science, and not least of the internet.

According to Lane Greene

According to Lane Greene, one of the expert panellists in the webinar, in northern Europe 80%-90% of the population can converse in English. In southern Europe the figure is less, but if we focus on the under 55s, then the figures again approach 90%. In Africa, where the population is expected to grow most over the next 50 years, English is the fourth most spoken language. The first three are Swahili, Amharic and Hausa, so when China invests in a new road or mining project in Africa, English is more than likely to be the language in which the stakeholders communicate.

So, according to Lane Greene such growth is proof that English will continue as the lingua franca.

According to Nicholas Ostler

The second expert, Nicholas Ostler, takes the opposite view. He thinks machines will take over translation and interpretation.

His primary argument is that if we don’t have to learn a language we won’t. Learning a language is a pain and we’ll always take the easy way out.

He also argues that Lane Greene’s perspective is based on relatively short-term data. In the long term, MT will get better and better and negate the need to learn another language. He believes the use of English will peak in the 21st century.

Nicholas Ostler continued that large countries like Japan and China, and countries in Latin America already have their ‘lingua franca’; namely Japanese, Mandarin, Spanish and Portuguese. People from these countries are much happier with what they know rather than having to bother with a new language.

On the other hand

On the other hand, we’re also converging on English through other channels.

Children today tweet, snap, watch movies and chat on computer games in English every day, no matter where they come from. They learn English at school from an ever-younger age. Perhaps all this will mean that the next generation will automatically grow up almost bilingual and they’ll only need to make a minimal effort to hone their already acquired English skills to speak fluently and comfortably.

In other words, supply will feed demand. The more people who speak English the more useful it will be to speak English and thus the greater the demand.

So where does all this leave us?

How to balance family life and a PhD

What are the key elements for a successful balance between family life and the PhD study?

– lessons learned from Urd Bak’s story

Dr. Bak’s 3 tips to PhD students are:

Structure and plan your scientific work, and keep work and family life apart.

Accept your imperfections and get the help you need to tackle them – remember “completed” is better than “perfect”,

Keep your supervisor updated so problems can be resolved before they become serious disturbances.

Meet Urd Bak, married, mother of two daughters, biologist and PhD on seaweeds.

In this blog post, Urd Bak shares her PhD story and the key elements that helped her to a successful balance between family life and work.

How to balance family life and a PhD

It all began when Urd was doing her BA. A senior researcher introduced her to the potential of seaweeds as a source of environmentally sustainable source of nutrition. Urd was fascinated and loved the hands-on aspects of studying these oceanic vegetables.

Moving on to her Master’s degree, seaweeds still played a major role in Urd’s academic work. Having earned her MSc, she was employed part time at the Food Institute, the Danish Technical University and part time at Ocean Rainforsts, a private company that specialises in making seaweed a viable business proposition. The idea of an industrial PhD was taking shape, in collaboration with the university.

Urd started her PhD abroad and brought the family with her

Urd decided to spend the first year as PhD student at Ocean Rainforsts on the Faroe Islands with her family: two young daughters and her husband. On the one hand, Urd was in paradise, being able to dig into her weeds. On the other hand, life was challenging for her and her family trying to make their everyday lives work in a foreign environment. Among other things, through Urd’s structuring of her work, there was room for both science and the family.

After one year, the family moved back to Copenhagen. Life changed from wellies to a computer keyboard. Papers were to be written and presentations prepared for scientific conferences, and still she commuted between home and the wind battered Atlantic islands for more field work.

Accept your imperfections – you can communicate your science internationally without being strong at English

Urd knew that English – her working language – was not her key competence. At school, maths and natural sciences subjects were favourites, whereas foreign languages were not really her cup of tea. So, a language barrier in her scientific work was by no means a surprise.

How did Urd manage to write the scientific papers required? And how about speaking at international conferences? Well, first, Urd attended courses on academic writing and presentation techniques. She learnt to use some very tangible tools to help her build a scientific paper systematically and in correct English.

Secondly, she used speaking techniques that helped her deal with nerves and deliver well-structured, interesting talks. She discovered that using relevant writing and presentation techniques continuously made writing and public speaking less daunting. Practice makes perfect, or nearly so!

Finally, Urd benefitted greatly from her natural self-discipline and ability to plan her academic activities.

“Being systematic and disciplined made me get things done and at the same time still have a family life.”

From PhD student to full-blown researcher

One day not long ago, all the papers for her PhD had been finalised. And her thesis, too. It was time for the moment of truth: the PhD defence. An audience comprising friends and family, colleagues and supervisors and two outsiders ready to ask critical questions.

It all went well; very well, in fact. Urd felt intensely happy. And afterwards, a garden party at home: one her supervisors gave a moving speech as did a cousin who had helped her. For Urd, her PhD process was a positive experience – fancy now being a full-blown researcher, on a par with those a looked upon with awe not long ago. That day was a milestone in Urd’s life, not least considering that five years earlier, Urd had no clue about pursuing an academic career.

Now that Urd is no longer a PhD student, she discovered that her academic life is different, almost intimidating; now, Urd is a scientific resource rather than a mere underling as some senior researchers tend to see PhD students.

Urd now works at Ocean Rainforests, who originally hired her as a PhD student. She is happy there but has no specific plans for the future. What Urd does know is that she wants to explore further the huge potential in seaweeds as a way of reducing CO2 emissions, ensuring food availability on the planet and protecting the oceans.

Urd’s three tips:

Our conversation ends with Urd’s three tips for PhD students:

Structure and plan your work!

Never allow your daily work to be distracted by activities in your life that are also important – and the other way around. Keeping things on track enabled Urd to engage in hardcore science and, at the same time, to have a happy family life.

Accept your imperfections!

Things can always be improved, but at some point in time you must deliver. No one is infallible, and you must learn to enjoy the relief of submitting something you have worked hard on. Getting help to deal with challenges can make your work more efficient and help ensure a good balance between work and private life.

Keep your supervisor updated!

Urd’s supervisors were invaluable resources throughout her PhD. It was vital that Urd continuously kept them informed about how things were going so problems could be resolved before they became serious disturbances. Use your supervisors – they are your partners!

Urd (or Dr Bak) attended GlobalDenmark’s two courses on scientific communication: “Academic Writing” and “Advanced Presentation Techniques”.

Related Links

https://phdinahundredsteps.com/tag/balancing-phd-and-workfamily-life/

https://www.phdstudies.com/article/six-tips-for-pursuing-your-phd-with-a-family/

https://storiesinscience.org/2018/08/24/phd-or-family/

Theatre of the Absurd

I have always maintained that English words only rarely mean exactly the same as their Danish equivalents. Style, usage, tone, connotations may vary even if the words look completely alike. This is what makes quality translation such a demanding craft. These days, the word “absurd” is being scrutinised as the Danish PM used the Danish word “absurd” in a comment on President Trump’s wish to buy Greenland. This apparently offended the President to a degree that he cancelled a state visit to Denmark at very short notice. How can one word have such impact? Linguists are frantically searching for differences in the meaning of this word in English and in Danish. They are still searching. I would venture to say that “absurd” means almost the same in English and in Danish. It’s a semantically powerful word and sounds like a nice version of “crazy”. Calling a person’s utterances absurd is offensive in either language if one wants to be offended.

The President’s newly acquired sensitivity inspired him to call the Danish PM’s use of the word “nasty”, which is a powerful word, too. Quite offensive, in many people’s minds. But the world leader kindly defined it as “not nice”. The President seems to have a soft spot for very few powerful words and phrases, which he uses again and again. “The likes of which the world has never seen before” is an extremely powerful phrase when used once – used many times, it becomes ambiguous. “Incredible” and “awesome” are everyday examples of the same phenomenon. Big words whose meaning broadens when used frequently. The president frequently uses the word “nasty” about people he doesn’t like. “Not nice” – or disgusting? Your choice. 

The American President’s cancellation of his visit to Denmark is a case of selective interpretation of the word “absurd”: whereas the Danish PM said that it was an absurd discussion, the President decided to interpret it as offensive to him and, hence, to the United States of America. The President is crazy. That is offensive.  The President used one semantically powerful word as a pretext for not coming to Denmark. He may have his reasons. One word triggers the cancellation of a state visit. May I use the word “absurd” here? Hats off to the Danish PM for not engaging in a war of words!

Claus Adam Jarløv, CEO

En praktikants rejse fra universitet til den virkelige verden

Jeg læser engelsk med profil i oversættelse og formidling på 3. semester af min kandidatuddannelse på Københavns Universitet. Jeg var så heldig at møde Barbara fra GlobalDenmark, da hun for nogle måneder siden holdt et oplæg omkring fagsproglig oversættelse på et af mine kurser. Det var utroligt spændende at høre om, hvilke erhvervsmuligheder en sproglig uddannelse giver, og det inspirerede mig til at undersøge muligheden for at starte i et praktikforløb hos GlobalDenmark. Heldigvis var de indstillede på at byde (endnu) en praktikant velkommen i deres virksomhed, og jeg ser frem til et interessant og lærerigt forløb, der afsluttes i januar. Jeg vil komme til at snuse lidt til alle virksomhedens opgavetyper i de forskellige afdelinger, samt udarbejde indhold til virksomhedens online-profil. Jeg håber, I vil læse med.

Teori vs. praksis

Jeg er ikke sikker på, hvad jeg havde forestillet mig, inden jeg startede i min praktik, men jeg havde ikke forventet, at jeg så hurtigt ville få lov til indgå på lige fod med de øvrige medarbejdere i virksomheden. På anden dag af mit forløb fik jeg min første ”rigtige” oversættelsesopgave. Med ”rigtige” mener jeg en opgave, som ikke blot skulle læses igennem en enkelt gang af en underviser og vurderes med en karakter, for så at blive arkiveret. Nej, den kommer rent faktisk til at blive brugt ude i ”den virkelige verden”, og det var en ret tilfredsstillende følelse at færdiggøre den, selvom det også var meget udfordrende. Heldigvis var jeg ikke helt overladt til mig selv, for en af virksomhedens erfarne oversættere læste og rettede oversættelsen igennem sammen med mig, mens vi drøftede de ændringer, han lavede. Dette er i sig selv en meget lærerig proces.

Jeg har efterhånden læst alverdens teori om oversættelse, men at kunne omsætte teori til praksis er lettere sagt end gjort. For der findes (desværre) ikke nogen facitliste til den perfekte oversættelse. Oversættelse er et kommunikativt redskab, der varierer fra opgave til opgave, og man er derfor nødt til at kombinere sin teoretiske vidensbase med en masse praktiske færdigheder for at blive en god oversætter. Og det gør man netop, når man kommer ud i praktik.

CAT Tools

Disse færdigheder kan understøttes af forskellige værktøjer. Hos GlobalDenmark anvender man et CAT- tool (Computer-Assisted Translation tool), der hedder MemoQ. Dette værktøj letter arbejdet som oversætter i høj grad, og jeg tror ikke, mange professionelle oversættere arbejder uden et sådant. Men det gør man på Københavns Universitet. I løbet af min uddannelse har jeg kun en enkelt gang fået mulighed for at arbejde med et CAT-tool. Ellers har jeg lavet samtlige af mine oversættelsesopgaver ’manuelt’, selvfølgelig med hjælp fra ordbøger og diverse databaser. Dette har naturligvis lært mig en masse om at oversætte, men det var altså en næsten ny verden for mig at skulle løse en opgave ved hjælp af et CAT- tool, som er et uundværligt værktøj for de fleste professionelle oversættere. Dette vil uden tvivl styrke mine kompetencer inden for brug af oversættelsesværktøjer og gavne mig i fremtiden. Min teoretiske baggrund vil selvfølgelig ligeledes hjælpe mig rigtig godt på vej, når jeg som færdiguddannet skal ud på arbejdsmarkedet, men arbejdsmarkedet forventer ofte mere end teoretisk viden, og jeg er derfor meget taknemmelig over at have fået muligheden for at være en del af GlobalDenmark for en stund.

Jeg er også meget glad for at se, at regeringens iværksætterpanel nu sætter fokus på værdien af praktikforløb for universitetsstuderende, for som de fastslår: ”[d]anske virksomheder har brug for arbejdskraft, der ikke kun har brugt uddannelsen med næsen begravet i bøger”.

Læs også artikel fra DR