Skip to main content

De psykologiske faktorer i forhandlingsprocessen

Forhandling er en integreret del af vores hverdag. Hvad enten det drejer sig om international politik, forretningsaftaler eller simple daglige sociale interaktioner, involverer mange situationer en form for forhandling.

Men for at mestre kunsten at forhandle effektivt er det helt centralt at forstå de psykologiske faktorer, der spiller en rolle i disse forhandlinger. GlobalDenmark tilbyder skræddersyede kurser i forhandlingsteknik som er designet til at give en bedre forståelse for, blandt andet, de psykologiske processer der foregår ved forhandlingsbordet, så deltagerne forlader kurset med en øget evne til at udføre forhandlinger med globale kunder og partnere på internationalt plan.

Portræt af Cecilie Tejnø - en dygtig konsulent, oversætter og indehaver af en Master of Science-grad.

Cecilie Tejnø
Consultant, Translator, MSc

Psykologi i forhandlingsprocessen

Når vi forhandler, er der mange psykologiske faktorer, som påvirker os. Både vores følelsesmæssige intelligens, selvopfattelse, opfattelse af information og kognitive bias spiller en central rolle i vores adfærd og i de beslutninger, vi tager ved forhandlingsbordet. Men hvordan påvirker disse psykologiske faktorer os egentlig i forhandlingsmæssige sammenhænge?

Sammenhængen mellem følelsesmæssige intelligens og succes ved forhandlingsbordet

Vores følelsesmæssige intelligens er vores evne til at forstå, udtrykke og håndtere vores følelser. Den påvirker os i forhandlingssituationer, fordi en høj følelsesmæssig intelligens hjælper os med at tage fornuftige beslutninger og med at afkode signaler fra vores modparter. Ved at forstå både vores egne og den anden parts følelser, kan vi bedre navigere i og tilpasse vores forhandlingsteknikker til den specifikke forhandlingssituation. Derfor kan en høj følelsesmæssig intelligens øge vores resultater ved forhandlingsbordet betydeligt.

Selvværd og selvopfattelse i forhandlingssammenhænge

Men vores selvværd og selvopfattelse har også betydning ved forhandlingsbordet. Selvværd og selvopfattelse kan nemlig påvirke os i forhandlingsprocessen, fordi der kan være en sammenhæng mellem selvværd og tilbøjelighed til at gå på kompromis. En person med højt selvværd er ofte mere selvsikker og er dermed mindre tilbøjelig til at gå på kompromis. Et stærkt selvværd kan altså øge vores resultater i forhandlinger.

Opfattelse og fortolkning

Vores opfattelsesevne og fortolkning af information er også vigtigt i forhandlinger af enhver kaliber.  Hvis vi misforstår eller fejlfortolker information, kan det føre til fejl i vores beslutningsproces. Det er derfor vigtigt at have konkrete redskaber, der kan hjælpe med at fortolke informationer fra modparten. 

Skab værdi ved forhandlingsbordet med GlobalDenmarks kurser i forhandlingsteknik

I en stadigt mere globaliseret verden er dygtighed i forhandling en uundværlig kompetence. Hos GlobalDenmark har vi designet kurser i forhandlingsteknik, der blandt andet øger deltagernes evne til at forstå de psykologiske faktorer, der danner grundlag for vores adfærd i forhandlingsmæssige sammenhænge.

Kurset er gavnligt for både repræsentanter for en regering, en ledelse, et udvalg eller en virksomhed – for her kan en skarp forhandlingsteknik hjælpe med at opnå bedre resultater. Hvis vi kender til de psykologiske aspekter i forhandlingsteknikker, kan vi nemlig undgå at støde ind i unødvendige barrierer, når vi sidder ved det lange bord og skal lave aftaler med modparter.

Government Focus: Forhandling på vegne af offentlige myndigheder

GlobalDenmark tilbyder internationale kurser med både et Government Focus, som egner sig til dem, der forhandler på vegne af offentlige myndigheder. Dette kursus øger både analytiske redskaber og proces- og kulturforståelse, og øger muligheden for fordelagtige aftaler for repræsentanter, som forhandler for en offentlig myndighed eller et ministerium.

Business Focus: Forbedring af internationale forhandlingsevner

Vores internationale kursus med et Business Focus er designet til forhandlere i et internationalt erhvervsmiljø, og giver konkrete værktøjer til at forbedre dine forhandlingsevner.

Hos GlobalDenmark anvender vi virkelighedsnære cases og konkret teoretisk træning. Således er deltagerne sikret et godt udbytte og en forbedret evne til at opnå succes i forhandlinger. Vælg GlobalDenmark og opnå redskaber, der for alvor skaber værdi ved forhandlingsbordet.

Kontakt os i dag