Skip to main content
New CEO announcement - Collectia Group - Article

Hvad er forskellen på korrekturlæsning og redigering?

17. august 2022 | Af Cecilie Tejnø

Når vi skriver ’vigtige’ tekster, som skal ud til et bredere publikum eller til en mindre men væsentlig målgruppe – for eksempel tekster til en hjemmeside eller en trykt publikation, en artikel til et tidsskrift eller en videnskabelig afhandling – giver det en stor tryghed at få et ekstra sæt øjne på, som kan fange sproglige fejl og andre uhensigtsmæssigheder. Det gælder, når du skriver på dit eget modersmål, og i endnu højere grad, når du skriver på et fremmedsprog, fx engelsk.

Når man skal have nogen til at se på sin tekst, taler man tit om, at man skal have teksten korrekturlæst. Sommetider bruger man også begrebet redigering. Måske har du selv tænkt over, hvad de to begreber dækker over, og om det egentlig er det ene eller det andet, du har brug for.

Hvad er korrektur?

Korrektur defineres som en gennemlæsning og rettelse af fejl i en tekst inden udgivelse. I en korrektur er der altså fokus på deciderede fejl i teksten, men korrekturlæseren forholder sig ikke til tekstens indhold og struktur.

Konkret vil korrekturlæseren typisk rette grammatiske fejl, stavefejl og tegnsætning, sikre at nummeringen af tabeller og figurer er korrekt, at der er overensstemmelse mellem indholdsfortegnelse og overskrifter og den slags ting.

hjælp til oversættelse af vores oversættelsesbureau.

Hvad er redigering?

Definitionen på redigering er, at man tilpasser det indholdsmæssige og formelle i en artikel eller lignende før offentliggørelse. Her er der altså ikke kun fokus på fejl i tekstens ’overflade’, men også på tekstens indhold.

Det vil sige, at redaktøren – ud over at rette sproglige og grammatiske fejl ligesom i en korrekturlæsning – også forholder sig til tekstens indhold, sammenhæng og struktur. Typisk vil redaktøren:

  • Forholde sig til tekstens overordnede sammenhæng og sikre, at der er et klart fokus og en logisk sammenhæng mellem afsnit og sætninger
  • Påpege uklarheder og uoverensstemmelse i sprogbrug og brug af terminologi.
  • Sørge for, at der en god læsbarhed for eksempel ved at opdele lange sætninger, slette overflødige ord eller lignende

En dygtig redaktør tager med andre ord højde for de generelle faldgruber, som kan være med til at modarbejde forfatterens argumentation og foreslår omformuleringer og omstruktureringer, der kan gøre teksten mere læsbar og få dens pointer til at stå skarpere.

Korrektur eller redigering – hvad skal man vælge?

Om du har brug for at få din tekst korrekturlæst eller redigeret afhænger af mange forskellige faktorer, for eksempel: Hvad er det for en slags tekst? Hvad skal den bruges til? Hvordan er den blevet til – har der for eksempel været flere involveret i at skrive teksten, eller er den stykket sammen af forskellige andre tekster? Hvor god er du (og dine eventuelle medforfattere) til at skrive og strukturere en tekst? Og så afhænger valget mellem korrektur og redigering også af din tidshorisont og dit budget, for en redigering er mere tidskrævende og derfor også dyrere end en korrekturlæsning.