Ledelsescoaching | Konkrete råd og værktøjer | Læs mere her

Ledelsescoaching

Hvad enten du er ny eller erfaren leder, kan du have brug for hjælp til at håndtere vanskelige situationer. Det kan være, samarbejdet i dit team er gået i hårdknude. Det kan være, kommunikationen i din organisation eller afdeling er uklar og skaber misforståelser. Eller det kan være, du generelt har behov for at sparre med en ekstern fortrolig part for at udvikle dig som leder.

Vi tager udgangspunkt i din konkrete situation og den udfordring, du står med. Vi sparrer med dig, så du kommer godt videre – uanset hvad dit udgangspunkt er.

Sådan gør vi

Når du starter et ledelsescoachingforløb hos GlobalDenmark indkredser vi først, hvilke udfordringer og behov, du står med. Herefter får du en række fortrolige samtaler – på dansk eller engelsk – med en erfaren ledelsescoach, og sammen finder I ud af, hvad I skal arbejde med.

Vi går praktisk til værks og inddrager opgaver og cases, hvor det er relevant. Grundlaget er den fortrolige samtale, hvor coachen bidrager til, at du selv ser løsningsmuligheder og kan handle derefter. Coachen bliver den væg, du spiller op ad, og som sender bolden videre til dig. Den gode coach skaber plads og tryghed, som gør det muligt at arbejde konstruktivt med vanskelige emner. Coachen bidrager til, at der bliver sat ord på områder, I arbejder med. Og fastholder dem indtil, de er løst. Alle samtaler er naturligvis fortrolige.

Vi giver dig desuden konkrete råd og værktøjer og følger op med løbende feedback. Alle sessions følges op skriftligt med konklusioner, øvelser og cases.

Det kan også være, at vi sammen med dig bliver enige om at udvikle et skræddersyet forløb for nogle af dine medarbejdere eller hele dit team for at hjælpe kommunikationen og samarbejdet på vej eller for at løse op for eventuelle konflikter.

Vi arbejder blandt andet med

Kommunikation

Hvordan man kommunikerer på en måde, som skaber klarhed, og som styrker samarbejde og arbejdsglæde.

Konflikthåndtering

Hvordan man reagerer, når der opstår konflikter på arbejdspladsen, og hvordan man nedtrapper en konflikt og drager læring af den.

Forandringsledelse

Hvordan man håndterer forandringer i organisationen og den modstand, der ofte følger med.

Feedback

Hvordan man giver feedback, som skaber reel værdi, og som motiverer medarbejdere til at udvikle deres kompetencer.

Ledelse på tværs af kulturer

Hvordan man agerer som leder, når mange kulturer er i spil

Ledelse på tværs af faggrænser

Hvordan man sikrer, at forskellige fagligheder bliver en styrke snarere end en udfordring

Udover ledelsescoaching tilbyder vi også sprogcoaching samt et stort udbud af kurser inden for f.eks. tværkulturel ledelse, præsentationsteknik og forhandling. Alle vores kurser kan leveres på dansk eller engelsk, fysisk og online.

Det udfordrende frirum

Claus Adam Jarløv har en baggrund som cand. mag. i engelsk og psykologi og har i en årrække arbejdet med coaching af ledere i styrelser og forskningsinstitutioner. Hans udgangspunkt er ”det udfordrende frirum”, hvor du mødes med din coach i tryg og ligeværdig fortrolighed og indgår i en nærværende og kritisk dialog med coachen.

“I stedet for at skubbe dig ud af din tryghedszone, udvider vi din tryghedszone. På den måde bliver du i stand til at bringe dine ressourcer og kompetencer i spil, også i vanskelige situationer.”
– Claus Adam Jarløv, CEO, MA (Engl. | psych)

Samtale og aftale

Samtalen er det bærende element i vores coaching. Samtalerne er bundet op på konkrete mål og rammer, vi aftaler sammen. Tryghed og fortrolighed er afgørende for, at et coachingforløb skaber værdi. Vi anbefaler, at vi aftaler et “klippekort” på 10 timer, som vi fordeler over fx 5 møder af et par timers varighed alt efter, hvad der muligt og relevant. Når du indgår en sådan aftale med os, har du en sparringspartner, du kan regne med, også uden for de aftalte samtaler.

Hvem henvender vores coachingprogram sig til?

Principielt er målgruppen alle, der i deres arbejde fungerer som ledere, og som ønsker at udvikle sig, professionelt og personligt. Der kan være tale om samarbejde med medarbejdere, personlig gennemslagskraft eller et specifikt problem, du tumler med som leder. Eller du kan have et ønske at styrke din afdelings kultur og sammenhold. Og så har mange af dem, vi coacher, et helt generelt ønske om at blive dygtigere. Og det bliver de!

Dem som søger coaching hos os er ofte kompetente og ressourcestærke ledere, der ser et professionelt og personligt behov for at gøre tingene bedst muligt – som de mennesker, de er, og som de professionelle, de er ansat til at være. Coachens indsigt, indlevelsesevne, erfaring og faglige dygtighed giver det nødvendige frirum til, at målene nås. Løbende skriftlig opfølgning sikrer, at vi kan fastholde hinanden på de aftalte mål.

Hvis du er en erfaren leder, kan det være værdifuldt at få ligeværdigt modspil og nye vinklinger på dit arbejdsliv. Som ung og uerfaren leder kan du have stor glæde at tale med en coach med mange års ledelseserfaring.

“At få talt om tingene, få ”sat ord på” og få omsat samtalerne i konkret handling og adfærd, er coachingens endelige mål. Det har vi gennem årene fået gode tilbagemeldinger på.”
– Claus Adam Jarløv, CEO, MA (Engl. | psych)

Kontakt os

Få et uforpligtende tilbud på et skræddersyet forløb.

Claus Adam Jarløv

CEO, MA (Engl. | psych)

+45 3386 2931

    Vi har blandt andet hjulpet